05.06.1990

Poliisi - Toimivalta - Virka-apu - Kotietsintä - Kotirauha - Mielisairaanhoito

Kysymys poliisin oikeudesta kotietsinnän toimittamiseen tahdostaan riippumatta mielisairaalassa pidetyn henkilön palauttamiseksi sairaalaan

Poliisin oikeudesta kotietsinnän toimittamiseen annettaessa virka-apua tahdostaan riippumatta mielisairaalassa pidetyn henkilön palauttamiseksi sairaalaan.

Poliisin menettelyä koskevan kantelukirjoituksen johdosta hankituista selvityksistä oli ilmennyt, että mielisairaalassa tahdostaan riippumatta pidetty henkilö oli luvatta poistunut sairaalasta. Päivystävän lääkärin määräyksestä oli samana päivänä tehty mielisairaslain 56 §:ssä tarkoitettu virka-apupyyntö poliisille hänen palauttamisekseen sairaalaan. Sairaalan taholta oli oltu myös myöhemmin yhteydessä poliisiin, koska potilaan palauttamista hoitoon oli pidetty välttämättömänä hänen sairaudentilansa vuoksi. Sairaalan taholta oli ilmoitettu, että potilas oleili joko omassa asunnossaan tai kantelijan asunnossa.

Nimismiespiirin päivystäjä oli määrännyt nuoremmat konstaapelit antamaan virka-apua potilaan palauttamiseksi sairaalaan. Poliisien todettua potilaan asunnon tyhjäksi he olivat menneet kantelijan asunnolle. Soitettuaan ovikelloa poliisit olivat kuulleet asunnosta äänen, mutta ovea ei ollut avattu. Päivystäjä oli tultuaan siihen tulokseen, että etsitty henkilö oli asunnossa, määrännyt asunnon tarkastettavaksi ja sen oven avattavaksi yleisavainta käyttäen. Kun poliisit olivat päässeet asuntoon, he olivat tavanneet kantelijan, mutta eivät etsimäänsä henkilöä.

Apulaisoikeuskansleri on kantelun johdosta antamassaan ratkaisussa todennut, että mielisairaslaissa ei ole säännöstä, jonka mukaan poliisi voisi asunnonhaltijan tahdosta riippumatta antaa mielisairaslain 56 §:ssä tarkoitettua virka-apua kotirauhan suojaamassa paikassa.

Eräs oikeusjärjestyksemme tunnustama periaate on se, että ihmisen hengelle ja terveydelle annetaan enemmän suojaa kuin omaisuudelle. Mielisairaslain 16 a §:n säännöksestä käy ilmi, että tahdostaan riippumatta mielisairaalassa hoidettavana voi olla vain henkilö, joka on mielisairautensa vuoksi välittömän mielisairaanhoidon tarpeessa tai erityisen vahingollinen itselleen tai muille. Poliisilain 19 §:n 1 ja 2 momentin säännökset oikeuttavat poliisin ottamaan kiinni henkilön hänen käyttäytymisensä johdosta yleisen turvallisuuden voimassa pitämiseksi ja hänen itsensä suojelemiseksi hänen henkeään tai terveyttään uhkaavalta välittömältä vaaralta.

Edellä olevan johdosta apulaisoikeuskansleri on katsonut, että poliisilla oli ollut oikeus poliisilain 19 §:n 1 ja 2 momentin säännösten nojalla ja virka-apusäännösten tarkoitus huomioon ottaen suojellessaan etsimänsä henkilön terveyttä ja yleistä turvallisuutta ottaa etsimänsä henkilö kiinni myös kotirauhan suojaamasta paikasta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.