10.08.1990

Esitutkinnan päättäminen - Vähäpätöinen rikos - Syyteoikeuden vanhentuminen

Huomion kiinnittäminen asianmukaiseen menettelyyn esitutkinnan päättämisessä

Apulaisnimismies oli poliisilain 14 §:n 2 momentin nojalla rikoksen vähäpätöisyyden johdosta päättänyt olla saattamatta syyttäjän harkittavaksi maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain (378/74) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua öljyvahingon aiheuttamista koskevaa asiaa. Apulaisnimismiehen tietoon saatettu, että kysymyksessä oleva teko ei täyttänyt edellä mainitun rikoksen tunnusmerkistöä eikä ratkaisua siten olisi tullut tehdä rikoksen vähäpätöisyyden perusteella, vaan sillä perusteella, että mahdollisesti kysymykseen tulevan maa-aineslain (555/81) säännösten rikkomisen syyteoikeus oli vanhentunut. Senkin osalta asia olisi tullut ratkaista ennen syyteoikeuden vanhentumista. Lisäksi apulaisnimismiehen olisi tullut ilmoittaa rikosilmoituksen tekijälle kaikista ratkaisuistaan, jotka hän oli tehnyt useita rikoksia käsittävän rikosilmoituksen johdosta.

RVA 15 § 2 mom
KKO 1972 II 52

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.