09.05.1990

Syyttämättä jättäminen - Päätös

Huomion kiinnittäminen syyttämättäjättämispäätöksen asianmukaiseen laadintaan

Apulaisnimismiehen huomiota kiinnitetty siihen, että hyvä syyttäjätapa edellyttää, että syyttäjä laatii syyttämättä jättämistä koskevat päätöksensä siten, ettei epäiltyjen rikosten ja rangaistussäännöksiä koskevien viittausten välillä ole ristiriitaisuutta. Samoin syyttäjän tulee joko päätöksessä tai sen erillisessä liitteessä selkeästi esittää epäillyn rikoksen tekijää, tekoaikaa ja tekopaikkaa koskevat tiedot sekä ne muutkin rikoksen tunnusmerkistöön kuuluvat seikat, jotka ovat tarpeen kyseisen rikoksen yksilöimiseksi.

Apulaisnimismies oli neljän syylliseksi epäillyn henkilön osalta laatinut kustakin erillisen syyttämättäjättämispäätöksen ja niihin liittänyt yhteisen tapahtumaselostuksen. Kolmen henkilön osalta laatimissaan päätöksissä apulaisnimismies oli epäiltyä rikosta ja lainkohtia koskeviin kohtiin tehnyt sikäli ristiriitaisen merkinnän, ettei esiintuodussa rikoslain säännöksessä ollut lainkaan käsitelty sitä rikosta, johon syylliseksi epäiltynä kyseistä henkilöä oli poliisitutkinnassa kuulusteltu. Päätöksiin liitetty yhteinen tapahtumaselostus, johon myös ratkaisujen perusteluosa oli sisältynyt, oli puolestaan laadittu sikäli ylimalkaisesti, ettei siinä ollut kunkin henkilön syyksi epäiltyjen rikosten osalta selkeästi yksilöity rikosten tekoaikaa, tekopaikkaa tai epäiltyä rikosta koskevia tunnusmerkistötekijöitä.

RVA 15 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.