08.05.1990

Tuomioistuin - Päätös - Täytäntöönpano - Yhdistäminen

Huomion kiinnittäminen tuomioistuimen päätökseltä edellytettävään täsmällisyyteen ja selvyyteen

Vt. kihlakunnantuomarin huomiota kiinnitetty oikeusministeriön antamien alioikeuksien tuomiolomakkeiden käyttöohjeiden ilmaisemaan periaatteeseen ratkaisun laatimisessa. Kihlakunnanoikeus oli kahden tuomitun osalta määrännyt pantavaksi täytäntöön päätöksen oheen liitetyistä rikosrekisteriotteista ilmenevät rangaistukset ja toisen tuomitun osalta yhdistänyt yhdessä kohdassa tuomitsemansa rangaistuksen eräisiin hänen rikosrekisteriotteestaan tarkemmin ilmeneviin rangaistuksiin.

Tuomitun oikeusturvan takaamiseksi rikosasiassa annettavan päätöksen tulee olla riittävän täsmällinen ja selvä eikä näiden edellytysten voida katsoa täyttyvän, milloin tuomioistuin päätöksessään vain viittaa muualle kuin välittömästi itse päätökseen otettuihin tietoihin. Puheena olevassa tapauksessa oli tuomiolauselman oheen liitettyyn rikosrekisteriotteeseen sisältynyt tietoja muistakin rangaistuksista kuin niistä, joista nyt oli kysymys. Näin laadittu tuomiolauselma ei täyttänyt alioikeuden ratkaisulta edellytettävää selvyysvaatimusta.

OK 24 luku 3 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.