28.06.1990

Tuomioistuin - Asian käsittely - Äidinkieli

Syytetyn oikeudesta tulla kuulluksi tuomioistuimessa äidinkielellään

Raastuvanoikeuden oikeusneuvosmiehille lausuttu käsitys syytetyn oikeudesta tulla kuulluksi tuomioistuimessa ensisijaisesti omalla äidinkielellään. Ruotsinkieliseltä syytetyltä oli raastuvanoikeudessa ennen asian käsittelyä tiedusteltu, puhuiko hän suomea. Kysymykseen syytetty oli vastannut myöntävästi eikä hän ollut missään vaiheessa pyytänyt ruotsinkielistä käsittelyä, jota hän rikosasian vastaajana olisi ollut oikeutettu vaatimaan. Koska rikosasiassa on pääsääntöisesti käytettävä vastaajan kieltä, raastuvanoikeuden menettelyä voitiin tältä osin arvostella. Syytetyn oikeusturva ei kuitenkaan ollut asiassa ilmeisesti vaarantunut hänen suostuessaan jutun käsittelemiseen suomen kielellä, jota hän myös osasi. Asianosaisen antama suostumus siihen, että asia käsitellään muulla kuin hänen äidinkielellään, olisi apulaisoikeuskanslerin mielestä ollut aiheellista merkitä oikeuden pöytäkirjaan.

KieliL 6 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.