28.06.1990

Syytemääräyspyyntö - Ulkomaalainen - Perätön lausuma

Olosuhteet huomioon ottaen ei riittäviä perusteita syytemääräyksen antamiseen

Neuvostoliiton kansalainen V.D. oli huhtikuussa 1990 Leningradissa pyytänyt erään henkilön antamaan aikanaan Suomessa mahdollisesti suoritettavassa esitutkinnassa perättömän lausuman. Koska V.D. oli siten syyllistynyt rikoslain 17 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun yritettyyn yllytykseen perättömän lausuman antamiseen, nimismies oli pyytänyt oikeuskanslerin syytemääräystä asiassa.

Apulaisoikeuskansleri on kirjoituksen johdosta todennut, että kysymyksessä oli Suomen ulkopuolella tapahtunut ulkomaalaisen syyksi väitetty rikoslain 1 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu rikos, joka oli kohdistunut Suomeen. Rikoksesta voidaan siten nostaa syyte Suomessa oikeuskanslerin määräyksestä.

Jutun asiakirjoista ja hankitusta lisäselvityksestä ilmeni, että V.D:tä oli Suomessa kuulusteltu 6.4. - 10.4.1990 välisenä aikana epäiltynä syylliseksi eräisiin Suomessa tapahtuneisiin rikoksiin. Esitutkintapöytäkirjojen merkintöjen mukaan hänet oli haastettu vastaajaksi 5.7.1990 pidettävään kihlakunnanoikeuden istuntoon ja hän oli jättänyt avoimen asianajovaltakirjan oikeudenkäyntiä varten sekä poistunut maasta. Leningradissa 12. tai 13.4.1990 tapahtuneen hänen syykseen väitetyn rikoksen johdosta V.D:tä ei ollut kuultu Suomessa eikä myöskään hänen kotimaassaan. Edellä selostetut olosuhteet huomioon ottaen asiassa ei ollut esitetty riittäviä perusteita syytemääräyksen antamiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.