17.01.1990

Tulo - ja menoarvio - Määrärahan käyttäminen - Kehitysyhteistyö

Tulo- ja menoarviossa olevan määrärahan käyttäminen tilapäisesti sellaisiin menoihin, joihin määrärahaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi

LAUSUNTOPYYNTÖ

Ulkoasiainministeriön kirjeessä on ilmoitettu, että hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta oli päättänyt pyytää oikeuskanslerin lausunnon Suomen osallistumisessa Puolan vakautusrahastoon noudatettavaksi ehdotetusta budjettimenettelystä.

Ulkoasiainministeriön kirjettä seuranneessa ministeriön kauppapoliittisen osaston muistiossa nro 1214/15.12.1989 on esitetty, että Suomi osallistuu Puolan vakautusrahastoon 20 miljoonalla markalla kertaluonteisena lahja-apuna ja että määräraha siihen otetaan väliaikaisesti vuoden 1990 kehitysyhteistyömäärärahoista, mikä määräraha palautetaan vuoden 1990 ensimmäisessä lisämenoarviossa.

Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosasto on 12.1.1990 täydentänyt lausuntopyyntöä ja ilmoittanut, että varat vakautusrahaston tarpeisiin oli tarkoitus irrottaa valtion tulo- ja menoarvion ulkoasiainministeriön pääluokasta momentilta 24.30.66-6 kuitenkin siten, että kuluvan vuoden ensimmäisessä lisämenoarviossa osoitetaan vastaavan suuruinen erillinen erä, jolla määrällä hyvitetään edellä mainittua momenttia. Samalla on pyydetty lausuntoa siitä, voidaanko edellä mainittua menettelyä soveltaa myös Puolaan toimitettavan 33 miljoonan markan määräisen elintarvike-erän osalta.

SELVITYKSET

Valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 1990 on ulkoasiainministeriön hallinnonalalla (pääluokka 24) myönnetty määrärahaa kansainväliseen kehitysyhteistyöhön (24.30). Sanottuun lukuun sisältyy siirtomääräraha kansainvälisten järjestöjen kautta ohjattavaan kehitysapuun (24.30.66) yhteensä 1 305 000 000 markkaa. Viimeksi mainitun momentin osalta budjettiin on sisällytetty käyttösuunnitelma. Sen 6. kohtana on varaus kansainvälisiin rakennesopeutus- ja erityistarpeisiin sekä ohjelmittain jakamattomaan toimintaan. Budjetin selvitysosassa on viimeksi mainittua varausta perusteltu seuraavasti:

"Jotta ennakoimattomiin aputarpeisiin voidaan vastata joustavasti, on käyttösuunnitelmassa kohta Varaus kansainvälisiin rakennesopeutus- ja erityistarpeisiin sekä ohjelmittain jakamattomaan toimintaan. Varauksen merkitys on tullut selvästi esille Afrikan taloudellisen kriisin yhteydessä, kun apua on jouduttu nopeasti kohdentamaan uusiin tarpeisiin sopeuttamistoiminnan tukemiseksi."

KANNANOTTO

Edellä lausutusta käy selville, että tarkoituksena on väliaikaisesti käyttää eli lainata ulkoasiainministeriön hallinnonalalle myönnettyä kehitysyhteistyömäärärahaa Suomen osuuteen Puolan vakautusrahaston hyväksi, mikä osuus olisi 20 miljoonaa markkaa. Samoin meneteltäisiin Puolaan toimitettavan 33 miljoonan markan määräisen elintarvike-erän osalta.

Kauppapoliittisen osaston muistiosta ilmenee, että kysymys on Euroopan yhteisön koordinoimasta läntisten teollisuusmaiden Itä-Euroopan maita koskevasta taloudellisesta avustustoiminnasta, johon myös Suomi osallistuu.

Muistiossa olevien tietojen mukaan Itä-Euroopan maita ja niiden joukossa Puolaa ei todennäköisesti tulla luokittelemaan kehitysmaiksi.

Kansainväliseen kehitysyhteistyöhön budjetissa myönnetyt varat on ilmeisesti vakiintuneen käytännön mukaisesti tarkoitettu ja käytetty kehitysmaiksi luettavien maiden tarpeisiin. Näin ollen on tässä tilanteessa kysymyksenalaista, voidaanko tarkoitettuja kehitysyhteistyövaroja lainkaan käyttää Puolan hyväksi. Jos niitä ei voida siihen käyttää, ei väliaikainen lainaaminenkaan ole oikeudellisesti tarkastellen mahdollista.

Jotta tarkoitetut avustustoimet voitaisiin toteuttaa, valtioneuvoston tulisi tehdä periaatepäätös Suomen osallistumisesta Puolan vakautusrahastoon ja elintarviketoimituksiin siten, että päätetään määrärahan ottamisesta niitä varten seuraavaan lisämenoarvioon. Määräraha on käytettävissä, kun eduskunta on sen hyväksynyt.

Jos kuluvan vuoden ensimmäiseen lisämenoarvioon tarkoitettu uusi määräraha tultaisiin sijoittamaan omaksi momentiksi "Kansainvälinen kehitysyhteistyö" otsikoituun lukuun, on momentin 24.30.66-6 varojen osoittaminen edellä mainituin tavoin Puolan hyväksi ennen lisämenoarvion hyväksymistäkin mahdollisuuksien rajoissa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.