Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Kuluttajavalituslautakunnasta kuluttajariitalautakunta ja toimiala laajenee

Kuluttajavalituslautakunnan toimiala laajenee kattamaan myös asuntojen vuokra- ja asumisoikeusasiat. Lisäksi lautakunta voi käsitellä asioita kuluttaja-asiamiehen ajamana ryhmävalituksena. Samalla lautakunnan toimintatapoja uudistetaan ja sen nimi muutetaan kuluttajariitalautakunnaksi.

Lautakunta käsittelee nykyisinkin asuntokaupoista johtuvia riitoja, mutta asunnon vuokraamista tai asumisoikeuden luovuttamista koskevat asiat eivät aiemmin ole kuuluneet sen toimivaltaan. Asuntoriidoissa lautakunta voi ratkaista paitsi kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan, myös kahden yksityishenkilön välisiä riitoja.

Uudistus parantaa kansalaisten oikeusturvaa, koska asumiseen liittyvät riita-asiat voidaan entistä kattavammin käsitellä tuomioistuimelle vaihtoehtoisessa, maksuttomassa lautakuntakäsittelyssä.

Uutena menettelynä lautakunnassa otetaan käyttöön ryhmävalitus. Ryhmävalituksen tekee kuluttaja-asiamies kuluttajaryhmän puolesta. Asia voidaan käsitellä ryhmävalituksena, jos useiden kuluttajien vaatimukset samaa elinkeinoharjoittajaa kohtaan voidaan ratkaista yhdellä lautakunnan päätöksellä. Ryhmävalitus soveltuu käytettäväksi mm. silloin, kun useissa kuluttajille myydyissä tuotekappaleissa on sama suunnittelu- tai valmistusvirhe, kun valmismatkan osanottajat eivät ole saaneet sovittuja palveluja tai kun useiden kuluttajien kanssa tehdyissä sopimuksissa on sama kohtuuton ehto.

Kuluttaja-asiamiehen on määriteltävä se kuluttajaryhmä, jonka puolesta hän toimii. Kuluttajien ei itse tarvitse ilmoittautua ryhmään. Ryhmän piiriin kuuluvat kuluttajat saavat kukin omalta osaltaan päättää, käyttävätkö lautakunnan päätöstä hyväkseen. Kuten muutkin lautakunnan päätökset nämäkin ovat luonteeltaan suosituksia. Päätös ei sido ryhmän jäseniä eikä estä asian viemistä uudelleen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Lautakunnan toimintaa tehostetaan ja päätöksentekoa nopeutetaan muutenkin. Esittelijät saavat oikeuden ratkaista selviä ja yksinkertaisia asioita. Lautakunnan ei myöskään enää ole pakko antaa päätöstä kaikissa sille saatetuissa asioissa, vaan se saa jättää käsittelemättä eräät sellaiset asiat, joiden käsitteleminen ja ratkaiseminen lautakunnassa on epätarkoituksenmukaista.

Uudet säännökset tulevat voimaan 1.3.2007.

Hallituksen esitys: HE 115/2006. Asiaan liittyvät säädökset julkaistaan säädöskokoelmassa tammikuun loppupuolella.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.