Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Eurooppaosuuskunnan perustaminen mahdolliseksi

Eurooppaosuuskunta (SCE) on uusi eurooppalainen ylikansallinen osuuskuntamuoto, joka tunnustetaan kaikissa EU-valtioissa. Eurooppaosuuskuntaa koskeva EU-lainsäädäntö helpottaa osuuskuntien rakennejärjestelyjä yli valtioiden rajojen.

Unionitason sääntely mahdollistaa suomalaisten osuuskuntien siirtymisen pois Suomesta eurooppaosuuskunnaksi sulautumisen kautta. Suomeen rekisteröity eurooppaosuuskunta voi myös siirtyä pois Suomesta ja ulkomainen osuuskunta voi siirtyä Suomeen. Muilta osin eurooppaosuuskunta muistuttaa kunkin EU-valtion kansallisia osuuskuntia.

EU:n asetuksessa säännellään yksityiskohtaisesti lähinnä eurooppaosuuskunnan perustamisesta, osuuskunnan kotipaikan siirtämisestä toiseen valtioon sekä eurooppaosuuskunnan muuttamisesta sen kotipaikan kansallisen lain mukaiseksi osuuskunnaksi.

Eurooppaosuuskunta voidaan perustaa viidellä eri tavalla. Pääsääntö on, että ainakin kaksi perustajista on eri ETA-valtioista tai niillä on tytäryhtiö tai sivuliike toisessa ETA-valtiossa. Eurooppaosuuskunnan voivat perustaa sekä luonnolliset henkilöt että oikeushenkilöt. Se voidaan perustaa myös sulautumisen kautta tai muuntamalla osuuskunta eurooppaosuuskunnaksi. Eurooppaosuuskunta voidaan muuttaa sen kotipaikan lain mukaiseksi osuuskunnaksi yleensä kahden vuoden kuluttua osuuskunnan rekisteröinnistä.
Valtiolliset rajat ylittävät yritysjärjestelyt helpottuvat

Eurooppaosuuskunnan avulla suomalaiset ja muut ETA-valtioista olevat osuuskunnat ja muut yksityis- ja julkisoikeudelliset oikeushenkilöt voivat järjestää yritysrakenteita yli valtiollisten rajojen. Eurooppaosuuskuntamuodon valittuaan osuuskunta voi myöhemmin siirtää kotipaikkansa toiseen ETA-valtioon. Eurooppaosuuskuntaa kohdellaan vastaavalla tavalla kuin sen kotipaikan lain mukaista osuuskuntaa. Eurooppaosuuskuntaan sovelletaan siten esimerkiksi verotusta, työsuhteita ja työoloja, kilpailuolosuhteita, kuluttajansuojaa, ympäristösuojelua, immateriaalioikeuksia ja osuuskunnan maksukyvyttömyyttä koskevaa kansallista ja EU-sääntelyä vastaavalla tavalla kuin muihinkin osuuskuntiin.
Pääoman käytön tehostaminen helpommaksi

Eurooppaosuuskuntamuotoa käyttämällä monikansallinen yritys voi useissa tapauksissa luopua konsernirakenteesta ja siten vähentää hallintokulujaan. Tästä hyötyvät erityisesti luvanvaraista rahoitus- tai vakuutustoimintaa harjoittavat suuret yritykset. Konsernirakenteesta luopuminen helpottaa myös pääoman käytön tehostamista.

Muissa yrityksissä säästöjen arvioidaan olevan vähäisempiä, koska ainakin sivuliikkeen kirjanpitovelvollisuus säilyy siltä osin kuin se on tarpeen isäntävaltion verotusta varten. Pienten osuuskuntien mahdollisuutta käyttää eurooppaosuuskuntamuotoa rajoittaa 30 000 euron vähimmäispääomavaatimus.

Eurooppaosuuskunta-asetuksessa säädetyt jäsenten äänioikeuden rajoitukset voivat olennaisesti vähentää sen käytettävyyttä suomalaisten osuuspankkien ja osuuskauppojen kannalta.

Valtioiden välinen sääntelykilpailu kiristyy

Uuden osuuskuntamuodon suosioon vaikuttaa käytännössä olennaisesti se, miten osuuskunnan perustamista, kotipaikan siirtoa ja toimintaa verotetaan. EU:n yritysjärjestelydirektiiviä on muutettu siten, että sitä sovelletaan nimenomaisesti myös eurooppaosuuskuntaan ja sen kotipaikan siirtämiseen. Direktiiviin perustuvat kansalliset säännökset tulivat voimaan 1.1.2006.

Mahdollisuus kotipaikan siirtämiseen lisää ETA-valtioiden välistä kilpailua yrityksistä. Kilpailulla voi olla vaikutusta siihen, miten osuuskunnan kotipaikan perusteella määräytyvää lainsäädäntöä kehitetään esimerkiksi yhtiö-, vero- ja työoikeuden alalla sekä kansallisesti että EU-tasolla. Esimerkiksi Baltian maiden EU-jäsenyys lisännee painetta erityisesti verotuksen kehittämiseen.
Ei välittömiä vaikutuksia jäsenten asemaan

Eurooppaosuuskuntamuodolla ei ole välittömiä vaikutuksia jäsenten ja muiden sijoittajien asemaan. Näiden oikeudet osuuskunnan perustamisessa ja kotipaikan siirrossa esitetään turvattavaksi vastaavalla tavalla kuin osuuskuntalain mukaisessa sulautumisessa.

Myöskään suomalaisten osuuskuntien henkilöstön kannalta eurooppaosuuskuntamuodolla ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia. Jos kuitenkin Suomeen rekisteröidyn eurooppaosuuskunnan kotipaikka siirretään toiseen valtioon, ei Suomen palkkaturvalainsäädäntöä sovelleta ulkomailla työskentelevään suomalaiseen työntekijään.

Eurooppaosuuskuntamuodon käyttäminen ei heikennä suomalaisten työntekijöiden mahdollisuuksia osallistua osuuskunnan hallintoon. Henkilöstön edustusta eurooppaosuuskunnassa koskeva laki tuli voimaan elokuussa 2006.

Tasavallan presidentti vahvisti lain 906/2006:n (HE 54/2006) tulemaan Suomessa voimaan 1.11.2006.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.