Rakentamisen työturvallisuusmääräyksiä tarkennetaan

Rakennuttajan on jatkossa laadittava rakennuskohteen ylläpitoa, huoltoa, kunnossapitoa ja korjaamista koskevat kirjalliset käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka sisältävät riittävät työturvallisuustiedot. Asetus tulee voimaan 1.11.2006. Sitä valvoo työsuojeluviranomainen.

Rakennuttajan on suunnittelua koskevassa toimeksiannossa annettava suunnittelijoille kaikki tiedot, joita suunnittelija tarvitsee työturvallisuuslain mukaisen vastuunsa toteuttamisessa.

Uusi säädös yksilöi aikaisempaa tarkemmin rakennushankkeen suunnittelun, valmistelun ja rakennustyön toteutuksen työturvallisuusvelvoitteita. Samalla rakennustyömaan työympäristöä ja työturvallisuutta koskevia velvoitteita tarkennetaan.

Rakennuttajan on huolehdittava työturvallisuusasiakirjojen täytäntöönpanon seurannasta. Lisäksi on huolehdittava, että kirjallisten asiakirjojen tiedot ja muutokset välitetään suunnittelijoille ja päätoteuttajalle. Eri osapuolten on käsiteltävä yhteistyössä tiedot, suunnitelmat ja turvallisuustoimenpiteet. Yhteinen käsittely toteutetaan ennen rakennustyön alkua ja tarvittaessa rakennustyön aikana.

Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle rakennustöiden työturvallisuutta koskevat suunnitelmat. Päätoteuttajan on selvitettävä ja tunnistettava rakennustyön yleiset vaara- ja haittatekijät ottaen huomioon myös rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot.

Muutossäädös: VNa 702/2006.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.