Ns. putkalaki voimaan

Uudessa poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetussa laissa säädetään vapautensa menettäneiden kohtelussa noudatettavista yleisistä periaatteista sekä vapautensa menettäneen oikeuksista ja velvollisuuksista. Lisäksi siinä määritellään ne toimenpiteet, joihin poliisin henkilökunnalla on oikeus ryhtyä henkilön vapauden rajoittamiseksi sinä aikana, jona vapautensa menettänyt on poliisin säilytettävänä.

Lakia sovelletaan poliisin tiloihin sijoitettujen tutkintavankien, poliisin säilytettävinä olevien pidätettyjen ja kiinni otettujen sekä muiden poliisin säilytettävinä laillisella perusteella olevien vapautensa menettäneiden kohteluun.

Lainsäädännön uudistamisen lähtökohtana on ollut säätää vapauden menettäneiden oikeuksista ja velvollisuuksista sekä perusoikeuksien rajoituksista lain tasolla perustuslain asettamien vaatimusten ja ihmisoikeussopimusten velvoitteiden mukaisesti.

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 841/2006, HE 90/2005.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.