Uusi elintarvikelaki tuli voimaan

Elintarvikelaki (23/2006) tuli voimaan 1.3.2006. Elintarvikelaki kattaa kaikki elintarviketuotannon vaiheet alkutuotannosta kuluttajalle luovuttamiseen saakka. Laki koskee elintarvikkeiden ja niiden tuotannon, jakelun ja myynnin vaatimuksia sekä elintarvikkeiden markkinointia.

Elintarvikealan yrittäjiin kohdistuvat velvoitteet säilyvät pääosin ennallaan. Uusilta elintarvikehuoneistoilta edellytetään 1.3.2006 jälkeen toiminnan hyväksymistä ennakkoon. Uutta on, että myös alkutuotannon toimijoiden eli maatilojen, kalastajien ja puutarhayrittäjien tulee tehdä toiminnastaan ilmoitus. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos kunnan viranomainen saa vastaavat tiedot jostakin olemassa olevasta rekisteristä, esimerkiksi maaseutuelinkeinorekisteristä. Voimassa olevan hygienialain nojalla hyväksyttyjen laitosten tulee hakea uudelleen hyväksymistä 1.3.2009 mennessä.

Elintarvikevalvonnan maksullisuutta yhdenmukaistetaan ja laajennetaan. Muiltakin kuin liha- ja kala-alan yrittäjiltä ryhdytään perimään valvontamaksuja. Maksujen tasoista päätetään kunnissa. Maksujen suuruuteen vaikuttaa yrityksen valvontatarve eli sen toiminnan riskit. Uusi elintarvikelaki korostaakin omavalvontaa kaikkien elintarvikealan toimijoiden velvoitteena. Erityisen hyvin hoidettu omavalvonta voidaan huomioida valvontamaksuja alentavana tekijänä.

Uusi laki tehostaa elintarvikevalvontaa. Kuntien ja valtion on laadittava valvontaa koskevat suunnitelmat ja laatujärjestelmät. Valtion vastuulla olevien tehtävien määrä lisääntyy jonkin verran. Merkittävin valtiolle siirtyvä tehtävä on eläimistä saatavien elintarvikkeiden sisämarkkinakaupan valvonta.

Uuden lain toimeenpanosta vastaavat suurelta osin samat viranomaiset kuin nykyistenkin lakien. Valvontaa johtavat edelleen maa- ja metsätalousministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Keskusvirastona toimii Elintarvikevirasto (1.5.2006 alkaen Elintarviketurvallisuusvirasto) ja paikallisvalvonnasta vastaavat lähinnä kunnat.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.