Uusi veripalvelulaki tulee voimaan

Uudella veripalvelulailla (197/2005) kumotaan aiempi veripalvelutoiminnasta annettu laki. Uudella lailla pannaan käytäntöön veriturvallisuutta koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Keskeisimmät uudet säännökset koskevat veripalvelulaitosten toimilupamenettelyä, viranomaisvalvontaa ja verikeskusten saattamista lain piiriin.

Lääkelaitoksen on myönnettävä toimilupa lain edellytykset täyttäville veripalvelulaitoksille ja Lääkelaitoksen tekemiä päätöksiä koskee hallintolainkäyttölain mukainen muutoksenhakujärjestelmä.

Veripalvelulaitosten tulee noudattaa laissa määriteltyjä laadukkaan ja turvallisen toiminnan vaatimuksia. Veriturvatoiminta ja siihen liittyvät ilmoitusvelvollisuudet tehdään vakavien laatupoikkeamien osalta lakisääteisiksi. Verenluovuttajarekisterin pito on pakollista.

Viranomaisvalvonnan vastuusuhteet eivät muutu vaan Lääkelaitoksen tehtävänä on edelleen ohjata ja valvoa veripalvelulaitoksia, verikeskusten ohjauksen ja valvonnan säilyessä alueellisesti lääninhallituksilla.

Laki tulee voimaan 1.11.2005.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.