Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Rajavartiolainsäädännön uudistukset

Syyskuun alusta voimaan tullut uusi rajavartiolainsäädäntö lisää ja selkeyttää rajavartiomiesten tehtäviä ja toimivaltuuksia. Lakiuudistuksen myötä viranomaisyhteistyö tulee entisestään tehostumaan. Rajavartiolaitos on nyt keskeinen rajaturvallisuusviranomainen ja merellinen yleisviranomainen.

Esitutkinta, valvontatehtävät ja toimivaltuudet

Esitutkintaviranomaisena rajavartiolaitos keskittyy rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan henkilöliikenteessä ja nyt uudistuksen myötä rajavartiolaitos voi tutkia asian kokonaan, jollei sen siirtoa poliisille tai tullille pidetä aiheellisena. Tämän lisäksi rajavartiolaitos voi kuten ennenkin, suorittaa rikesakkoon tai rangaistusvaatimukseen johtavan esitutkinnan esimerkiksi metsästykseen, kalastukseen sekä tie- ja maastoliikenteeseen liittyvissä rikkomuksissa. Lakiuudistukseen liittyvä rikoslain muutos on mahdollistanut käytännössä sen, että nyt myös vesiliikenteen tietyistä rikkomuksista voidaan määrätä rikesakko aivan kuten tieliikenteen puolellakin.

Rajavartiolaitokselle on lisäksi säädetty ympäristöä, luonnonvaroja ja muinaismuistoja koskevien säännösten valvontaa, mihin rajavartiolaitoksella on hyvät mahdollisuudet myös merialueella ja talousvyöhykkeellä.

Rajavartiomies voi uudistuksen myötä suorittaa kiireellisiä poliisitehtäviä ilman poliisin pyyntöäkin sekä ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta rajanylityspaikoilla. Rajavartiomiesten oikeudet voimakeinojen käyttöön ovat vastaavat kuin poliisilla. Rajavartiolaitos on uudistuksen myötä toimivaltainen koko maassa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi rajalta alkanut tehtävä voidaan hoitaa loppuun, vaikka se vaatisi toimintaa sisämaassa.


Kaupallista merenkulkua koskevat uudet rajanylityspaikat

Uusia rajanylityspaikkoja, joihin ei tarvita rajanylityslupaa on kymmenen. Nämä ainoastaan kaupallista merenkulkua varten tarkoitetut kansainväliset rajanylityspaikat ovat Färjsundet, Kemiö, Kirkkonummi, Merikarvia, Olkiluoto, Pernaja, Pohja, Salo, Sipoo ja Taalintehdas.

Huvialusten rajanylityspaikkoihin ei ole tullut muutoksia.


Rajavyöhykettä koskevat asiat

Rajavyöhykkeellä liikkuminen säilyy luvanvaraisena. Luvan tarvitsee nyt myös alle 15-vuotias henkilö. Rajavyöhykelupa annetaan, jos siihen on asumisesta, työstä, ammatista, elinkeinosta tai harrastuksesta johtuva hyväksyttävä syy eikä toiminnasta rajavyöhykkeellä aiheudu rajan yli ulottuvia vaikutuksia. Lakiuudistuksen yhteydessä rajavyöhykkeen takarajan kulkuun on tehty pieniä muutoksia (Valtioneuvoston asetus 653/2005). Aiemmin myönnetyt rajavyöhykeluvat ovat edelleen voimassa lupaan merkityn mukaisesti. Rajavyöhykelupahakemuksen voi jättää kaikkiin rajavartiolaitoksen toimipisteisiin.

Ks. säädökset 578-600/2005 ja 651-659/2005.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.