Laki sukupuolen vahvistamisesta tuli voimaan 3.4.2023

Translainsäädäntö uudistuu. Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen eriytetään lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista. Laki sukupuolen vahvistamisesta tuli voimaan 3. huhtikuuta 2023. Samalla kumottiin laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta.

Uudella lailla vahvistetaan itsemääräämisoikeuden toteutumista, henkilökohtaista koskemattomuutta, syrjimättömyyttä ja oikeutta yksityiselämään. Lääketieteellinen selvitys tai diagnoosi ja lisääntymiskyvyttömyys eivät ole enää edellytyksenä sukupuolen oikeudelliselle vahvistamiselle.

Henkilö voidaan vahvistaa kuuluvaksi toiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmään merkitty, jos hän esittää selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen. Edellytyksenä on lisäksi, että henkilö on täysi-ikäinen ja Suomen kansalainen tai hänellä on asuinpaikka Suomessa.

Hakemus sukupuolen vahvistamisesta perustuu henkilön omaan selvitykseen sukupuolen kokemuksestaan. Henkilön on tehtävä kirjallinen hakemus Digi- ja väestötietovirastolle, joka informoi hakijaa hakemuksen käsittelystä ja sukupuolen vahvistamisen oikeusvaikutuksista. Hakijan on tiedot saatuaan vahvistettava hakemus, kuitenkin aikaisintaan 30 päivän kuluttua siitä, kun hakemus on tullut vireille.

Hakemusmenettelyn tarkoituksena on varmistua siitä, että sukupuolen vahvistamista haetaan tietoon perustuen ja harkiten.

Hakemusmenettelystä ja lain vaikutuksista on koottu tarkempaa tietoa ministeriön verkkosivuille sekä Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuille.
Muuta lainsäädäntöä sovelletaan pääosin vahvistetun sukupuolen mukaisesti

Vahvistettua sukupuolta on pidettävä henkilön sukupuolena sovellettaessa muuta lainsäädäntöä, jollei toisin säädetä. Säännöksen tarkoitus on turvata se, että henkilö tulee kohdelluksi sukupuoli-identiteettinsä mukaisesti. Esimerkiksi asevelvollisuus määräytyy vahvistetun sukupuolen mukaan.

Laissa on erikseen säännökset eräiden, kuten terveyspalvelujen tuottamista koskevien sukupuoleen sidottujen säännösten soveltamisesta sukupuolensa vahvistaneeseen henkilöön.

Muutos mahdollistaa myös vanhemmuusnimikkeen muutoksen vastaamaan vahvistettua sukupuolta.

Lait tulivat voimaan 3.4.2023. Vanhemmuusnimikkeen muuttamista koskevaa säännöstä sovelletaan sen edellyttämien täytäntöönpanotoimien vuoksi kuitenkin vasta 1. maaliskuuta 2024.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.