Työelämän muutosturvaan parannuksia

Voimassa olevaan TUPOon liittyvät, irtisanottujen työntekijöiden uudelleen työllistymistä ja muutosturvaa parantavat lait tulivat voimaan 1.7.2005. Uusiin säännöksiin sisältyy muun muassa uuden työn etsimistä parantavia toimia kuten työllistymisohjelmat ja palkalliset vapaat työn etsimistä varten, korotettu työttömyysturva ja ns. muutosturvajoukkojen perustaminen työvoimatoimistoihin. Säännökset sisältävät parannuksia myös yhteistoimintamenettelyyn.

Työsopimuslakiin lisättiin työntekijälle oikeus saada irtisanomisaikana vapaata täydellä palkalla työpaikan etsimistä tai uudelleen työllistymistä edistäviin muihin toimenpiteisiin osallistumista varten. Vapaan määrä riippuu irtisanotun henkilön irtisanomisajan pituudesta ja on yhteensä 5-20 kalenteripäivää. Vapaata voi pitää myös työpäivän osina.

Työnantajan on tiedotettava työntekijälle tämän oikeudesta työllistymissuunnitelmaan ja työllistymisohjelmalisään. Lisäksi työnantajan on ilmoitettava työvoimatoimistolle sellaisista taloudellisin ja tuotannollisin syin irtisanotuista henkilöistä, joilla on yhteensä työhistoriaa vähintään kolme vuotta.

Yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain mukaan työnantajan on yhteistyössä henkilöstön kanssa valmisteltava toimintasuunnitelma jo yhteistoimintamenettelyn alussa. Siitä tulee käydä ilmi neuvottelujen aikataulu, menettelytavat ja irtisanomisajan toimintaperiaatteet, joita noudatetaan käytettäessä julkisia työvoimapalveluja työnhaun ja koulutuksen edistämiseksi. Tarkoituksena on, että yhteistoiminnasta työpaikoilla tulee työntekijöiden työllistymistä tukeva tiedottamisen, toimintaperiaatteiden, yhteisen suunnittelun ja neuvottelujen tapahtumaketju, johon osallistuvat työnantajan ja työntekijöiden edustajien lisäksi työvoimaviranomaiset.

Muutoslait:

- Laki työsopimuslain muuttamisesta 456/2005,
- Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta 457/2005,
- Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta 458/2005,
- Laki työttömyysturvalain muuttamisesta 459/2005,
- Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 460/2005 ja
- Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 6 §:n muuttamisesta 461/2005.

HE 48/2005.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.