Tiedustelulait tulivat voimaan kesäkuun alusta

Sekä laki siviilitiedustelusta että sotilastiedustelusta tulivat voimaan 1. kesäkuuta 2019.

Laki siviilitiedustelusta

Lainsäädännöllä parannetaan Suomen mahdollisuuksia suojautua esimerkiksi terrorismilta, vieraiden valtioiden Suomeen kohdistamalta vakoilulta tai elintärkeän infrastruktuurin lamauttamiselta. Uusien toimivaltuuksien, tiedustelumenetelmien tarkoituksena on tuottaa välttämätöntä tietoa kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavasta toiminnasta ylimmän valtiojohdon päätöksenteon tueksi sekä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi.

Tiedustelumenetelmät siviilitiedustelussa ovat vain suojelupoliisin käytössä ja suojelupoliisi voisi käyttää niitä tietyin edellytyksin myös ulkomailla. Uuden tiedustelulainsäädännön myötä suojelupoliisin esitutkinta- ja pakkokeinotoimivaltuudet poistuvat. Suojelupoliisin toimivaltuudet rikosten estämiseksi ja paljastamiseksi kuitenkin säilyvät. Uusien lakien tultua voimaan suojelupoliisin tiedonhankinnan painopiste siirtyy nykyistä varhaisempaan vaiheeseen siten, että uhat voidaan havaita ja niihin reagoida nykyistä aiemmin.

Lait tulevat voimaan samaan aikaan sotilastiedustelua koskevan lainsäädännön kanssa. Suojelupoliisin toiminnan valvonta tehostuu ja nykyisten valvojien lisäksi kokonaan uudet valvontaelimet tiedusteluvalvontavaltuutettu sekä eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta tulevat valvomaan suojelupoliisin toimintaa.

Laki sotilastiedustelusta

Uusi laki sisältää säännökset Puolustusvoimien tiedustelutoiminnan kohteista ja tiedustelutoiminnassa noudatettavista periaatteista, viranomaisten käytössä olevista tiedustelumenetelmistä ja toimivaltuuksien käytöstä päättämisestä sekä yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa, tiedustelukielloista ja kansainvälisestä yhteistyöstä sekä sotilastiedustelun ohjauksesta ja sotilastiedustelun valvonnasta puolustushallinnossa.

Tavoitteena on hankkia ja käsitellä tietoa Suomeen kohdistuvasta tai Suomen turvallisuusympäristön kannalta merkityksellisestä sotilaallisesta toiminnasta ylimmän valtiojohdon päätöksenteon tukemiseksi ja Puolustusvoimien tehtävien suorittamiseksi.

Lailla pyritään turvaamaan ennakkovaroituksen antaminen Suomeen kohdistuvasta sotilaallisesta uhkasta.

Eduskunta edellyttää, että puolustusministeriö antaa puolustusvaliokunnalle selvityksen uuden sotilastiedustelua koskevan sääntelyn toimivuudesta vuoden 2020 loppuun mennessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.