YVA-menettelyä edellyttävien hankkeiden päivitetty luettelo tuli voimaan

Noin puolia hankeluettelon kohdista muutettiin 1.2.2019 alkaen. YVA-direktiivin mukaiseksi muutettiin osa luonnonvarojen ottoa ja käsittelyä koskevista hankkeista, metalliteollisuuden, kemianteollisuuden sekä energian ja aineiden siirtoa koskevat hankkeet sekä osa jätehankkeista. Osalle hankkeista muutos merkitsee tiukennuksia, osalle taas lievennyksiä nykytilaan verrattuna.

YVA-menettelyn soveltamista selkeytetään bioetanolin ja bioöljyn valmistuksessa sekä uraanin talteenotossa sivutuotantona. Uraanin koetoiminta rajataan koskemaan vain laboratoriossa tai koerikastamossa tapahtuvaa pienimuotoista käsittelyä. Ydinlaitoksia koskevien hankkeiden terminologiaa ajantasaistetaan. Tuulivoimahankkeiden kokonaistehorajaa korotetaan.

Uusina hankkeina hankeluetteloon lisättiin kalankasvatus, turkiseläinten pito, toriumin louhinta, talteenotto, rikastaminen ja käsittely sekä Suomen ja Viron kahdenvälisen sopimuksen edellyttämä Suomen ja Viron väliset tunnelit.

Mikäli hanketta koskien on ennen 1.2.2019 annettu YVA-lain mukainen yksittäistapauspäätös YVA-menettelyn soveltamisesta, sovelletaan siihen lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun hanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta tai kaavoituksen yhteydessä tehtävästä ympäristövaikutusten arviointia koskevasta suunnitelmasta on ennen 1.2.2019 kuulutettu julkisesti sekä silloin, kun hanketta koskevasta lupahakemuksesta on kuulutettu julkisesti tai sille on myönnetty lupa ennen 1.2.2019.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.