Tiedustelutoiminnan valvontaa koskeva laki tuli voimaan helmikuun alusta

Siviili- ja sotilastiedustelun valvontaa koskeva laki tulee voimaan 1. helmikuuta 2019. Valvontajärjestelmän uudistamista tarvitaan, koska siviili- ja sotilastiedusteluviranomaisille on tarkoitus antaa uusia merkittäviä tehtäviä ja toimivaltuuksia vireillä olevan tiedustelulainsäädännön hyväksymisen myötä. Tiedustelutoiminnan valvontajärjestelmä muodostuu parlamentaarisesta valvonnasta sekä laillisuusvalvonnasta vastaavasta tiedusteluvalvontavaltuutetusta.

Parlamentaarista valvontaa harjoittaa eduskunnan uusi tiedusteluvalvontavaliokunta. Uusi tiedusteluvalvontavaltuutettu toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä ja on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Valtuutettu valvoo tiedustelutoiminnan lainmukaisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa.

Valvontajärjestelmän uudistaminen on osa tiedustelulainsäädännön kokonaisuutta. Siihen kuuluu myös perustuslain muutos, joka tuli voimaan viime lokakuussa. Perustuslakia muutettiin siten, että tavallisella lailla voidaan säätää tarpeellisiksi katsottavien edellytysten täyttyessä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan.

Siviili- ja sotilastiedustelulainsäädäntöä koskevat hallituksen esitykset ovat eduskunnan käsiteltävinä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.