Ympäristösäädöksiin muutoksia

Ympäristönsuojelulakiin on tehty muutoksia, joiden tarkoituksena on muun muassa helpottaa ja nopeuttaa lupa-asioiden käsittelyä. Samalla muutettiin lakia ympäristölupavirastoista ja terveydensuojelulakia. Ympäristönsuojelulain mukaisten päätösten täytäntöönpanoa on nopeutettu muun muassa siten, että pelkästään täytäntöönpanoa koskevat erilliset jatkovalitukset korkeimpaan hallinto-oikeuteen on kielletty. Muutokset (252-254/2005, HE 227/2004) tulivat voimaan 1.5.2005.

Ympäristönsuojelulain muutosten valmistelussa on otettu huomioon lain soveltamisesta saadut kokemukset. Käytännössä soveltamisongelmia on tuottanut erityisesti suuria laitoskokonaisuuksia koskevien ympäristölupa-asioiden käsittely. Muutokset selkeyttävät näihin laitoskokonaisuuksiin liittyvää sääntelyä sekä mahdollistavat tapauskohtaisten erojen aikaisempaa paremman huomioon ottamisen lupien käsittelyssä. Lisäksi muutokset yksinkertaistavat ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen ilmoitusmenettelyä ja yhdenmukaistavat päätösten antamista ja tiedottamista koskevia menettelyjä.

Ympäristölupavirastoista annetun lain muutos mahdollistaa, että yksi henkilö voi ratkaista yksinkertaisia lupa- ja ilmoitusasioita ympäristölupavirastossa. Muutoksen avulla pyritään nopeuttamaan asioiden käsittelyä sekä tehostamaan lupavirastojen toimintaa ilman, että henkilöstöä lisätään.

Ympäristönsuojelulaki on ollut voimassa runsaat kolme vuotta. Se yhdisti aikaisemmat hajanaiset ympäristönsuojelusäädökset yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka tarkoituksena on mahdollistaa ympäristön kaikki osatekijät huomioon ottava päätöksenteko ympäristölupia käsiteltäessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.