Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Laitosten ympäristöluvanvaraisuus keveni syyskuun alusta

Ympäristölupamenettelyä kevennetään karsimalla kansalliseen laitosluetteloon kuuluvien toimintojen luvanvaraisuutta. Muutos koskettaa noin 300 erilaista ympäristöluvan alaista toimintaa. Kevennyksen mahdollistava ympäristönsuojelulain muutos 437/2017 tuli voimaan 1. syyskuuta 2017.

Luvanvaraisuus poistetaan kokonaan sellaisilta toiminnoilta, joiden ympäristövaikutukset ovat yleisellä tasolla vähäisiä. Näitä toimintoja ovat muun muassa pellettien puristamot, viilutehtaat, tekstiilien vesipesulat ja pelastustoiminnan helikopterilentopaikat.

Rekisteröintimenettelyn soveltamisala laajenemassa

Lisäksi lupamenettelyä hallinnollisesti kevyemmän rekisteröintimenettelyn soveltamisala on laajenemassa. Keskeisimpänä tähän liittyvänä muutoksena on, että nykyisin luvanvaraiset kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat siirtyvät rekisteröintimenettelyyn, kun niiden ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva valtioneuvoston asetus valmistuu. Ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva valmistelutyö on käynnissä ja se toteutetaan yhdessä keskeisten sidosryhmien ja viranomaisten kanssa.

Eläinsuojien lupamenettelyt osana muutosta

Myös eläinsuojien lupamenettely kevenee, kun luvanvaraisuusraja emolehmien eläinsuojille nousee. Niiden eläinsuojien, joissa pidetään eri eläinlajeja tai eri-ikäisiä tuotantoeläimiä, luvanvaraisuuden määrittely täsmentyy.

Muutoslain mukaiset kevennykset on huomioitu myös ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) lupatoimivaltasääntelyssä. Tähän liittyvä ympäristönsuojeluasetuksen muutos tulee voimaan samanaikaisesti muutoslain kanssa. Lupatoimivaltasääntelyn perusteella määräytyy se, tekeekö lupaharkinnan asiassa valtion ympäristölupaviranomainen vai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Viranomaisneuvonnalle täsmällisempiä säännöksiä

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittamiseksi lakiin on lisätty säännöksiä lupahakemusvaiheeseen liittyvästä viranomaisneuvonnasta. Neuvontaa annetaan hakijan pyynnöstä, maksutta ja sähköisten tietojärjestelmien välityksellä.

Ympäristöministeriössä valmistellaan parhaillaan myös muita ympäristölupamenettelyn sujuvoittamista ja tehostamista edistäviä toimia. Näistä keskeisimpiä ovat ympäristöasioita koskevan yhden luukun periaatteen toteuttaminen sekä eräiden toimintojen kuten eläinsuojien siirtäminen lupamenettelystä uuteen ilmoitusmenettelyyn.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.