Opintotuki ja opiskelijoiden asumisen tuki muuttuivat 1.8.2017

Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin. Myös opintorahan ja opintolainan valtiontakauksen myöntämisperusteisiin tuli useita muutoksia.

Opintotuen asumislisän maksaminen päättyy, ja Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen. Voit arvioida asumistukesi määrän asumistukilaskurilla. Opintoraha on asumistuessa huomioitavaa tuloa elokuusta alkaen.

Opiskelijan on haettava 1.8.2017 alkavaa yleistä asumistukea Kelan asiointipalvelussa tai lomakkeella AT1. Samaan ruokakuntaan kuuluvat hakevat yhteisen asumistuen. Jos samaan ruokakuntaan kuuluva saa jo yleistä asumistukea, asumistuen saajan on haettava tuen tarkistamista.

Kela on lakkauttanut yleisen asumistuen piiriin siirtyvien opiskelijoiden asumislisät. Opintotuen asumislisä säilyy kuitenkin ulkomailla tai Ahvenanmaalla asuvilla ja opiskelevilla sekä sellaisilla Suomessa kansan- tai urheiluopistojen maksullisella linjalla opiskelevilla, jotka asuvat opiston asuntolassa.
Muutoksia korkeakouluopiskelijoiden opintotukeen

Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrä pienenee toisen asteen opintorahojen tasolle (enintään 250,28 e/kk). Opintojen aloitusajankohdasta riippuen opintorahan suuruus on aiemmin ollut 336,76 e/kk tai 303,19 e/kk.

Jos korkeakoulututkinnon jo suorittanut aloittaa uudet korkeakouluopinnot syyslukukaudella 2017 tai sen jälkeen, kokonaistukiaika on nykyisen 64:n sijaan 54 tukikuukautta. Myös tutkintokohtainen enimmäistukiaika lyhenee 2 kuukaudella. Muista muutoksista poiketen enimmäistukiajan lyhentyminen koskee ainoastaan niitä korkeakouluopiskelijoita, jotka aloittavat ensimmäiset korkeakouluopintonsa syyslukukaudella 2017 tai sen jälkeen.

Opintolainaa enemmän ja helpommin

Opintolainan määriä korotetaan kaikilla opiskelijoilla. Tavallisin kuukausilaina on elokuusta alkaen 650 euroa. Alle 18-vuotias toisen asteen opiskelija voi saada opintolainaa 300 e/kk ja kaikki ulkomailla opiskelevat 800 e/kk. Korkeakouluopiskelijoiden opintolainavähennyksen ja -hyvityksen enimmäismäärät säilyvät nykytasolla.

Maksuhäiriö ei enää estä opintolainan valtiontakauksen saamista. Myös toisen asteen opiskelijat voivat nostaa kerralla koko lukukauden opintolainansa.

Lievennyksiä opintotuen tarveharkintaan

Jos opintotukea on maksettu liikaa, opiskelijan on palautettava ylimääräinen osa. Jos Kela joutuu perimään opintotukea takaisin, perittävään määrään tehdään korotus.

Korotusprosentti pienenee 15 %:sta 7,5 %:iin. Helmikuussa 2017 tehdyssä tukivuoden 2015 tulovalvonnassa takaisinperintäkorotus oli vielä 15 %, mutta sen jälkeen eli tukivuodesta 2016 alkaen se on 7,5 %.

Opintotuen tulovalvonnan vuositulorajoja korotetaan vuodesta 2018 alkaen. Korotuksen suuruus perustuu palkkakehitykseen, ja se on tiedossa loppuvuodesta 2017.

Vanhempien tulot eivät enää 1.1.2018 jälkeen vaikuta itsenäisesti asuvan 18–19-vuotiaan toisen asteen opiskelijan opintorahaan.
Opiskelijoiden saama tuki suurenee

Opintolainakorotusten ja asumistukimuutoksen ansiosta useimpien opiskelijoiden tuki suurenee merkittävästi. Kuukausittainen tuen määrä voi suurentua jopa 450 eurolla. Yksin vuokralla asuvan pienituloisen opiskelijan kuukausituet muodostuvat noin 250 euron opintorahasta, 650 euron opintolainasta ja 275–405 euron asumistuesta asuinkunnasta riippuen.

Tuen määrä pienenee niillä korkeakouluopiskelijoilla, jotka eivät voi saada yleistä asumistukea puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulojen vuoksi. Kuukausittainen tuen määrä pienenee 5–40 eurolla, koska opintolainakorotus ei täysin kata opintorahan pienenemistä ja asumislisän maksamisen päättymistä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.