Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Uusi YVA-laki tuli voimaan 16. toukokuuta

Uuden lain myötä hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi sujuvoituu ja merkittävien ympäristövaikutusten painoarvo arvioinnissa kasvaa. YVA-laissa säilytetään vahva osallistamismahdollisuus. Asukkaat ja paikalliset toimijat saavat edelleen aikaisessa vaiheessa tietää hankkeesta ja pääsevät näin vaikuttamaan oman elinympäristönsä suunnitteluun.

YVA tukee jatkossa entistä paremmin hankkeesta vastaavan hankesuunnittelua. Ennen YVAn alkamista voidaan järjestää ennakkoneuvottelu, jossa YVA-yhteysviranomainen, muut viranomaiset ja YVA-hankkeesta vastaava hahmottelevat yhteistyössä hankkeen vaikutusten arvioinnista järkevän kokonaisuuden. Näin voidaan ottaa huomioon hankkeen koko suunnitteluvaiheen tarvitsemat ympäristöselvitykset ja ajoittaa ne järkevästi.

Prosessia keventää mahdollisuus YVAn ja hankekaavoituksen ympäristövaikutusten arvioimiseen samassa menettelyssä. ELY-keskus toimii yhteisarvioinnissa puolueettomana arvioinnin riittävyyden varmistajana. Luonnonsuojelulain mukainen Natura-arvioinnin yhdistäminen YVA-menettelyyn lyhentää Natura-lausunnon antoaikaa useilla kuukausilla ja tekee osaltaan prosessista nopeamman.

Lain muutoksen odotetaan parantavan YVA-menettelyn vaikuttavuutta, sillä arviointia kohdennetaan merkittäviin ympäristövaikutuksiin: ihmisiin, luontoon, rakennettuun ympäristöön ja luonnonvaroihin. Toiminnanharjoittaja vastaa edelleen vaikutusten arvioinnista, mutta yhteysviranomaisen rooli vahvistuu, kun se esittää lopuksi oman näkemyksensä YVAn tuloksista. YVAn vaikuttavuutta parantaa myös se, että lupaviranomaisen tulee osoittaa, miten se on ottanut YVAn tulokset huomioon ja miten merkittävät vaikutukset tulevat lievennetyiksi tai kokonaan poistetuiksi.

YVA on ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa arvioidaan tulevien laajamittaisten ja isojen hankkeiden merkittävät ympäristövaikutukset ja johon vaikutusalueen asukkaat ja viranomaiset voivat osallistua

- Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017
- Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 277/2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.