Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Tammikuun säädösmuutoksia

Listat kunkin ministeriön tammikuun tärkeimmistä säädösmuutoksista on julkaistu valtioneuvoston verkkosivuilla.

Ks. ministeriöiden tiedotteet

Muutoksia ovat muun muassa:

- uusi hankintalainsäädäntö tuli voimaan
- tuomioistuinlaki tuli voimaan
- asuntolainojen ja vertaislainojen sääntelyyn muutoksia
- muutoksia asuntoyhteisön hakemukseen tupakointikiellolle
- kotitalousvähennyksen vähennysprosentteja korotetaan viidellä prosenttiyksiköllä
- yrittäjävähennys otetaan käyttöön
- perintö- ja lahjaverotusta kevennetään veroasteikkojen kaikissa portaissa
- työn vastaanottamisvelvollisuus tiukentuu
- työttömyysturvalakiin muutoksia – työttömyysturvan kesto lyhenee
- uusi laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista
- eläkeikä nousee – työurat pidentyvät
- työsopimuslakiin muutoksia – koeaika pitenee kuuteen kuukauteen, takaisinottovelvoite lyhenee neljään kuukauteen ja pitkäaikaistyöttömän saa jatkossa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustellun syyn vaatimusta
- perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelalle
- reseptien voimassaoloaika pitenee vuodesta kahteen vuoteen
- liikennevakuutuslaki uudistuu
- alkolukkoa koskeviin säännöksiin muutoksia
- uusi nuorisolaki tuli voimaan
- terveydenhuollon ja sosiaalihuollon päivystysjärjestelmä uudistuu asteittain
- sotilastapaturmalaki muuttui
- työsuojeluviranomaisten tiedonsaantioikeudet laajenevat
- lukuisat muut verosäädösten ja budjettilakien aiheuttamat muutokset.

Ks. ministeriöiden tiedotteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.