Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista

Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005, HE 243/2004) tulee voimaan 1.6.2005. Uuden lain mukaan viranomaisten tulee aikaisempaa järjestelmällisemmin selvittää valmistelemiensa suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutukset.

Jos suunnitelmalla tai ohjelmalla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, niistä vastaavan viranomaisen tulee laatia erityinen ympäristöarviointi. Tällaisia suunnitelmia ovat muun muassa maankäytön suunnitteluun liittyvät kaavat, vesienhoitosuunnitelmat, jätesuunnitelmat sekä eräät liikennejärjestelmäsuunnitelmat.

Viranomaisen on ympäristöarviointia tehdessään kuultava muita viranomaisia ja yleisöä sekä laadittava ympäristöselostus. Suunnitelman tai ohjelman hyväksymisen yhteydessä on perusteltava, miten ympäristövaikutukset on otettu huomioon niiden sisällössä. Lisäksi viranomaisen tulee esittää selvitys siitä, miten ohjelmien ja suunnitelmien toteuttamisesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia seurataan.

Uusi lainsäädäntö on tarpeen, jotta Suomessa voidaan panna täytäntöön ns. SEA-direktiivi eli Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista sekä YK:n Euroopan talouskomission (ECE) strategista ympäristöarviointia koskeva pöytäkirja. Ympäristövaikutusten arviointia koskevassa laissa (YVA-laki) on vuodesta 1994 lähtien ollut vaatimus, jonka mukaan ympäristövaikutukset on arvioitava riittävässä määrin viranomaisten valmistellessa sellaisia suunnitelmia ja ohjelmia, joilla saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. SEA-direktiivi ja pöytäkirja edellyttävät kuitenkin tarkempia säännöksiä arviointien tekemisestä ja sisällöstä. Lainsäädäntöön liittyvät, lakia tarkentavat asetukset on tarkoitus antaa toukokuun aikana.

Uusi lainsäädäntö edistää ympäristövaikutusten arviointia ja huomioon ottamista suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa. Se lisää myös yleisön tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.