Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Rikoksen uhrin oikeuksiin tuli parannuksia

Rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua parannettiin lainsäädäntömuutoksilla, joilla pantiin täytäntöön EU:n uhridirektiivi. Uudistukset tulivat voimaan 1. maaliskuuta 2016. Poliisin ilmoitusvelvollisuutta uhrin oikeuksista esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä laajennettiin. Uhrille on myös ilmoitettava mahdollisuudesta saada tukea ja suojelua. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi rikoksen uhrille suunnattuja tukipalveluja.

Henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuneen rikoksen tai seksuaalirikoksen uhrilla on halutessaan oikeus saada ilmoitus vangin tai tutkintavangin vapauttamisesta ja tietyin edellytyksin muusta vankilasta poistumisesta. Uudet säännökset koskevat laissa erikseen lueteltuja rikoksia, joissa ilmoittamista voidaan pitää perusteltuna rikoksen luonne ja vakavuus huomioon ottaen. Edellytyksenä on, että ilmoittamisesta ei arvioida aiheutuvan vaaraa vapautettavan hengelle tai terveydelle.

Uhrin tulee ilmoittaa poliisille tai syyttäjälle, jos hän haluaa saada tiedon vapautumisesta. Nykyisinkin viranomaiset voivat tietyissä uhkatilanteissa ilmoittaa uhrille vapautumisesta, mutta velvollisuutta siihen ei ole.

Uutta on, että poliisin on tehtävä uhrista yksilöllinen arviointi haavoittuvuuden tunnistamiseksi. Tällöin on myös arvioitava, mitä erityistoimenpiteitä tarvitaan uhrin suojelemiseksi lisäkärsimykseltä, kun asiaa käsitellään esitutkinnassa tai oikeudenkäynnissä. Uhria voidaan esimerkiksi kuulla oikeudenkäynnissä näkösuojan takaa tai videoneuvottelun avulla.

Oikeutta asiakirjojen käännöksiin laajennettiin. Uhrilla on pyynnöstään oikeus saada käännös muun muassa esitutkinnan lopettamista tai syyttämättä jättämistä koskevasta päätöksestä. Asiakirjat voidaan kääntää myös suullisesti, jollei uhrin oikeusturva edellytä kirjallista käännöstä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.