Hoitotakuusäännökset tulivat voimaan

Hoitotakuusta määräävät säännökset, laki kansanterveyslain muuttamisesta 855/2004, laki erikoissairaanhoitolain muuttamiesta 856/2004, laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta 857/2004 sekä valtioneuvoston asetus hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä 1019/2004, tulivat voimaan 1.3.2005.

Potilaan oikeuksia koskevaan lakiin tuli velvoite ilmoittaa potilaalle hoitoon pääsyn ajankohta, ja jos se muuttuu, syy muutokseen. Terveydenhuollon toimintayksiköiden on myös julkaistava hoitoon pääsyn odotusajat.

Terveyskeskukseen pitää vastaisuudessa saada arkipäivisin virka-aikana välitön puhelinyhteys. Kiireettömän hoidon tarpeen arvioon terveyskeskukseen terveydenhuollon ammattihenkilölle, ei siis välttämättä lääkärille, on päästävä kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta ellei asiaa voida hoitaa puhelimitse. Lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun hoitoon on päästävä kohtuullisessa ajassa, perusterveydenhuollossa viimeistään kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on todettu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa tai perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa, esimerkiksi kaupunginsairaalassa, enintään kolmella kuukaudella, jos hoidon antamista voidaan perustellusta syystä lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta.

Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on järjestettävä kolmessa viikossa siitä, kun lähete on saapunut terveydenhuollon toimintayksikköön, esimerkiksi sairaalan poliklinikalle. Lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun hoitoon on päästävä viimeistään kuudessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Jos hoitoa ei voida antaa määräajassa, kunnan tai kuntayhtymän on hankittava hoito muilta palveluntuottajilta, esimerkiksi toiselta sairaalalta tai yksityissektorilta, ilman että potilaan asiakasmaksu muuttuu.

Hoitotakuusäännöksillä ei luoda potilaalle subjektiivista oikeutta päästä hoitoon. Potilaalla ei myöskään ole rajatonta oikeutta saada mitä tahansa hoitoa, vaan hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö. Hoitoon pääsy turvataan silloin, kun kyse on lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perustellusta hoidosta, joka määrittyy mm. kansallisten hoitosuositusten tai vakiintuneiden hoitokäytäntöjen perusteella. Lakimuutoksilla halutaan lisätä oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta hoitoon pääsyssä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.