Tietoyhteiskuntakaari tuli voimaan

Vuoden alusta voimaan tulleella tietoyhteiskuntakaarella varmistetaan, että Suomessa on toimintavarmat viestintäverkot ja valtakunnallisesti tarjolla laadukkaita ja kohtuuhintaisia sähköisen viestinnän peruspalveluja.

Tavoitteena luotettavaa laatua ja joustavuutta

Kansalaisen arjessa tietoyhteiskuntakaaren säännökset ilmenevät kuluttajansuojan ja viestinnän tietoturvan parantumisena. Toimialalle lain vaikutukset näkyvät yksinkertaisempina lupajärjestelyinä ja tasapuolisempina markkinoina.

Kuluttajansuojan osalta laki asettaa teleyritykselle ja palvelun myyjälle yhteisvastuun matkapuhelimella tilatuista ja maksetuista tuotteista ja palveluista. Myös yksityisyyden suojaa ja tietoturvaa koskeva sääntely laajenee. Jatkossa tietosuoja ja -turvasäännökset koskevat kaikkia viestinnän välittäjiä, myös sosiaalisen median palveluntarjoajia.

Lisäksi tietoyhteiskuntakaari tehostaa internetin yleispalveluyhteyden saatavuutta. Laki velvoittaa teleyrityksiä kertomaan ja tarjoamaan asiakkailleen yleispalvelutuotteitaan nykyistä aktiivisemmin.

Toimialalle tietoyhteiskuntakaaren vaikutukset näkyvät muun muassa toimilupajärjestelmän yksinkertaistamisena, kun merkittävä osa radion ja television ohjelmistotoimilupapäätöksistä siirtyy Viestintävirastolle. Matkaviestinnän uudet taajuusalueet jaetaan jatkossa huutokaupalla.

Tietoyhteiskuntakaaren myötä myös huomattavan markkinavoiman (HMV) omaavien yritysten hinnoittelun valvontaa tehostetaan ja Viestintävirastolle annetaan oikeus puuttua hinnoitteluun, jos kilpailuongelmia esiintyy.

Sähköistä viestintää koskeva lakiuudistus perustuu vuoden 2011 hallitusohjelmaan, jonka mukaan hallituksen on tuettava digitaalisten palvelujen tarjontaa selkeyttämällä sähköistä viestintää ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjontaa koskevaa lainsäädäntöä.

Tietoyhteiskuntakaari valmisteltiin poikkeuksellisen avoimesti viranomaisten ja sidosryhmien laajalla yhteistyöllä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.