Verotarkastusten kuulemismenettely muuttuu

Verotarkastuskertomuksiin liittyvä kuulemismenettely uudistetaan lokakuussa 2014 alkavissa uusissa verotarkastuksissa. Uudistuksen mahdollistaa verotusmenettelyasetuksen 2 §:n muutos, joka tuli voimaan 1. heinäkuuta 2014.

Kuuleminen toteutetaan verotarkastuksen suorittaneessa yksikössä siten, että verovelvolliselle lähetetään verotarkastuskertomus vastinepyyntöineen.

Tavoitteena on, että verotarkastuksen kohteena olevaa verovelvollista kuullaan Verohallinnossa vain kerran ennen maksuunpano- tai verotuspäätöksen tekemistä. Verovelvollista ei kuulla enää maksuunpano- ja verotuspäätöksen valmistelun yhteydessä, ellei kuulemiseen ole erityistä aihetta.

Epäselvät verotus- tai muut kysymykset selvitetään tarkastuksen aikana keskusteluin ja tarvittaessa verovelvolliselle lähetetään kirjallisia selvityspyyntöjä yksittäisistä veroasioista.

Tarkastuskohteelle varataan verotarkastuksen kuluessa tilaisuus esittää suullisesti tai kirjallisesti näkemyksensä sekä tarpeelliseksi katsomansa selvitys niiden tarkastushavaintojen johdosta, jotka voivat johtaa verotusesitykseen. Verotarkastaja laatii maksuunpanoa varten verovelvollisen antaman vastineen perusteella lausunnon, joka lähetetään tiedoksi verovelvolliselle.

Uudistuksen tavoitteena on tarkastus- ja verotusprosessien sujuvoittaminen ja päällekkäisen työn välttäminen. Uudistettu kuulemismenettely on otettu huomioon Hyvä verotarkastustapa -ohjeessa, joka tuli voimaan 1. lokakuuta 2014 alkaen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.