Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Rahankeräyslaki muuttui - lupaa hakevan koko toiminnan ei tarvitse olla yleishyödyllistä

Rahankeräyslupa voidaan 1. syyskuuta 2014 alkaen myöntää vaikka lupaa hakevan koko toiminta ei olisikaan yleishyödyllistä. Lainmuutoksen myötä myös evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko sekä yliopistot voivat toimeenpanna rahankeräyksiä.

Muutoksen tavoitteena on helpottaa kaikkien rahaa keräävien yhteisöjen asemaa rahankeräysluvan saajina. Lain peruslähtökohta pysyy samana, eli yleishyödyllisen toiminnan rahoittaminen mahdollistetaan rahankeräyksin.

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sisältää lausuman:

"Eduskunta edellyttää, että rahankeräyslainsäädännön muutostarpeita koskevaa selvitystyötä kiirehditään ja että selvitystyössä arvioidaan eri vaihtoehtoja rahankeräystoiminnan järjestämiseksi, mukaan lukien mahdollisuudet ilmoitusperusteisen järjestelmän käyttöönottoon, ja tarkastellaan lain uudistamista myös joukkorahoituksen kehittämis- ja sääntelytarpeiden näkökulmasta. Arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota myös rahankeräysten tehokkaaseen valvontaan ja siihen, miten rahankeräysten luotettavuus ja kohdentuminen lailliseen toimintaan varmistetaan."

Kesäkuussa pääministeri Stubbin hallitusohjelmaan kirjattiin, että rahankeräykset tulee vapauttaa nykyisenkaltaisesta lupamenettelystä vastaamaan nykypäivän toimintaympäristöä.

Hallitusohjelman hyväksymisen jälkeen sisäministeriössä on kartoitettu vaihtoehtoisia malleja rahankeräysten lupamenettelyn uudistamiseksi. Alustavan selvitystyön perusteella on päädytty jatkamaan uudistuksen valmistelua ilmoitusmenettelyyn perustuvaan malliin pohjautuen. Tässä mallissa rahankeräyksissä siirryttäisiin nykyisestä ennakollisesta lupamenettelystä ilmoituksenvaraiseen menettelyyn.

Teknisesti ilmoitusmenettelyyn siirtyminen tarkoittaisi nykyisen rahankeräyslain kumoamista ja uuden lainsäädännön laatimista ohjaamaan ilmoituksia ja rahankeräysten rekisteröintiä. Samalla mahdollistettaisiin rahankeräysten toimeenpano nykyistä lainsäädäntöä laajemmalle joukolle tahoja.. Lainmuutoksen myötä myös evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko sekä yliopistot voivat toimeenpanna rahankeräyksiä.

- Laki rahankeräyslain muuttamisesta 652/2014
- HE 6/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.