Uudet etämyyntisäännökset rahoituspalveluista ja rahoitusvälineistä voimaan huhtikuun alusta

Kuluttajansuojalakiin lisätyt rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden etämyyntiä koskevat säännökset tulevat voimaan huhtikuun alusta. Uusilla säännöksillä pannaan täytäntöön EU:n direktiivi rahoituspalvelujen etämyynnistä, jolla pyritään helpottamaan rahoituspalvelujen tarjoamista rajojen yli sekä lisäämään kuluttajien luottamusta rajat ylittävään palvelujen tarjontaan.

Asiakirjat: Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta 29/2005, HE 122/2004, Direktiivi 2002/65/EY.

Uudet säännökset koskevat esimerkiksi talletustilien, maksujenvälityspalvelujen, luottojen, vakuutusten, sijoitusneuvonnan ja arvopaperien tarjoamista tietoverkossa tai puhelimitse. Edellytyksenä säännösten soveltamiselle on, että myös sopimus tehdään viestimen avulla.

Yksityiskohtaiset säännökset kuluttajille annettavista tiedoista

Lain mukaan elinkeinonharjoittajan on annettava ennen sopimuksen tekemistä kuluttajalle tarkat tiedot itsestään, tarjottavasta palvelusta, sopimuksesta ja mahdollisesti käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista. Nämä ennakkotiedot sekä sopimusehdot on annettava jo ennen sopimuksen tekemistä kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla, esimerkiksi sähköpostilla. Näin varmistetaan, että kuluttaja voi perehtyä tarjottavaan rahoituspalveluun tai rahoitusvälineeseen huolellisesti ennen kuin hän päättää sopimuksesta.

Puhelinmyynnissä riittää kuitenkin vain määrättyjen tärkeimpien tietojen antaminen, jos kuluttaja siihen suostuu. Tällöinkin kaikki tiedot on annettava kuluttajalle kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla sopimuksen tekemisen jälkeen.

Kuluttajalla oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän määräajassa

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa sen tekemisestä. Määräaika ei kuitenkaan ala kulua ennen kuin kuluttaja on saanut ennakkotiedot ja sopimusehdot kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla.

Kuluttajalta voidaan vaatia maksu palvelusta, jonka hän on ehtinyt saada ennen sopimuksen peruuttamista. Edellytyksenä on, että maksusta on ilmoitettu ennen sopimuksen tekemistä.

Peruuttamisoikeudesta on eräitä poikkeuksia. Kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta esimerkiksi silloin, kun hän on ostanut tai myynyt pörssiosakkeita taikka rahasto-osuuksia.

Eläkevakuutuksien ja säästöhenkivakuutuksien peruuttamisaika on 30 päivää. Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa myös muita kuin etäsopimuksina tehtyjä eläkevakuutus- ja säästöhenkivakuutussopimuksia. Peruuttamisen yhteydessä vakuutusmaksu on palautettava vakuutuksenottajalle kokonaan. Sellaisissa vakuutuksissa, joiden tuotto riippuu vakuutuksenottajan valitseman sijoituskohteen arvonkehityksestä, vakuutuksenottaja kantaa kuitenkin riskin sijoituskohteen, esimerkiksi rahasto-osuuden, arvon alentumisesta peruuttamisaikana.

Verkkopankkitunnusten oikeudettomasta käytöstä säännökset lakiin

Kuluttajansuojalaki sisältää huhtikuun alusta alkaen myös säännöksiä kuluttajan vastuusta silloin, kun rahoituspalvelun tai rahoitusvälineen käyttöön oikeuttavaa tunnistetta, kuten verkkopankkitunnuksia, käytetään luvattomasti. Sovellettaviksi tulevat samat säännökset, jotka nykyisin koskevat luottokortin oikeudetonta käyttöä.

Kuluttaja joutuu siten vastaamaan tilin tai muun rahoituspalvelun taikka rahoitusvälineen oikeudettomasta käytöstä muun muassa silloin, kun hän on luovuttanut tunnisteen toiselle tai sen joutuminen toisen haltuun on johtunut kuluttajan huolimattomuudesta. Kuluttaja ei vastaa tunnisteen käytöstä sen jälkeen, kun kuluttaja on ilmoittanut tunnisteen katoamisesta elinkeinonharjoittajalle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.