Valmisteverotuslaki muuttui - ohjetasot alkoholin matkustajatuontiin voimaan heinäkuussa

Alkoholin matkustajatuonnin ohjetasot tulivat voimaan Suomessa 1. heinäkuuta 2014. Muutoksen myötä alkoholin tuojan tulee pyydettäessä antaa Tullille selvitys tuonnin tarkoituksesta ja saattaa todennäköiseksi, että tuotteet ovat omaan käyttöön.

Matkustaja saa tuoda toisesta EU-maasta verovapaasti alkoholia ainoastaan omaan käyttöön ja itse kuljettaen. Omaksi käytöksi katsotaan myös alkoholin tuonti perheenjäsenille, sukujuhliin tai lahjaksi. Sukujuhlia ovat muun muassa samassa ruokakunnassa asuvien perheenjäsenten syntymäpäivät ja häät.

Tuonti esimerkiksi kaveriporukalle korvausta vastaan ei ole omaa käyttöä. Tuonti katsotaan kaupalliseksi, jos tuotteet luovutetaan toiselle henkilölle jonkinlaista vastiketta vastaan.

Tullin tehtävänä on arvioida alkoholin maahantuonnin yhteydessä, onko kyse verovapaasta matkustajatuonnista vai kaupallisesta tuonnista. Arvio tapahtuu kokonaisharkinnan perusteella, jossa alkoholituotteiden määrä on vain yksi peruste. Kaupalliseen tarkoitukseen tuodusta alkoholista tulee ilmoittaa Tullille ja antaa vakuus valmisteverojen suorittamisesta.

Alkoholintuonnin ohjetasot käyttöön

Matkustajatuonnin verottomuudesta säädetään valmisteverotusdirektiivin 32 artiklassa, jonka mukaan yksityishenkilön ei tarvitse maksaa valmisteveroa uudelleen toisessa jäsenvaltiossa verotetuista tuotteista, jotka henkilö tuo itse omaan käyttöönsä. Samassa artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat vahvistaa alkoholin tuontiin ohjetasoja. Nämä ohjetasot on nyt otettu mukaan uuteen valmisteverotuslakiin. Jo 11 EU-maata käyttää valmisteverotusdirektiivin mukaisia ohjetasoja.

Uuden valmisteverotuslain mukaan alkoholintuojan tulee pyydettäessä antaa Tullille selvitys tuonnin tarkoituksesta ja saattaa todennäköiseksi, että tuotteet tulevat omaan käyttöön, mikäli hän tuo mukanaan enemmän kuin

1) 20 litraa välituotteita (esimerkiksi sherry, portviini, vermutti ja muut vastaavat juomat)
2) 90 litraa viinejä, joista enintään 60 litraa on kuohuviinejä (ml. siiderit ja käymisteitse valmistetut long drink -juomat)
3) 110 litraa olutta
4) 10 litraa muita alkoholijuomia (ml. muut kuin käymisteitse valmistetut long drink-juomat).

Siideriä ja long drinkkejä ei voida rinnastaa olueen.

Lakimuutoksen taustalla on alkoholiveron veropohjan epätavallinen pienentyminen sekä matkustajien mukanaan tuomien alkoholijuomien määrän kasvu. Tuonti on jäänyt pysyvästi korkealle tasolle.

Toisesta EU-maasta saa tuoda myös jatkossa alkoholia verovapaasti, jos sen tuo ainoastaan omaan käyttöön itse kuljettaen.

Selvittämisvelvollisuus verovelvollisella

Valmisteverotuslain mukaan Tulli vastaa valmisteverotuksen toimittamisesta ja valvonnasta. Lain mukaan selvittämisvelvollisuus on pääasiallisesti verovelvollisella, jolla on paremmat edellytykset asian selvittämiseksi. Näin ollen yksityishenkilö on velvollinen selvittämään mukanaan tuomiensa alkoholijuomien käyttötarkoituksen. Hän voi joutua antamaan Tullille selvityksiä joko maahantuontivaiheessa tai tarvittaessa jälkikäteen.

Jälkiverotusaika

Mikäli Tulli toteaa suurten alkoholijuomaerien selvityksen yhteydessä kyseessä olevan kaupallinen tuonti, voidaan alkoholit verottaa jälkikäteen. Jälkiverotus voidaan toimittaa tuontia seuraavien kolmen kalenterivuoden aikana.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.