Hovi- ja hallinto-oikeusverkosto supistui huhtikuun alusta

Hovioikeuksien määrä väheni yhdellä ja hallinto-oikeuksien määrä kahdella, kun hovi- ja hallinto-oikeusverkoston uudistus toteutui huhtikuun 2014 alusta. Kouvolan hovioikeus ja Kuopiossa sijaitseva Itä-Suomen hovioikeus yhdistyivät uudeksi Itä-Suomen hovioikeudeksi, jonka sijaintipaikka on Kuopio. Kouvolan ja Kuopion hallinto-oikeudet yhdistyivät uudeksi Itä-Suomen hallinto-oikeudeksi sijaintipaikkanaan Kuopio. Yhdistynyt Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeus sijoittuu Ouluun. Se on nimeltään Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Yhdistämisten tavoitteena on vahvistaa tuomioistuinverkostoa niin, että oikeusturva voidaan taata muuttuvissa yhteiskunnallisissa oloissa. Nykyinen hovioikeusverkosto on peräisin 1970-luvun lopulta, jolloin hovioikeuksiin saapuneiden asioiden määrä oli lähes kaksi kertaa suurempi. Nykyinen hallinto-oikeusverkosto on rakennettu vasta runsaat kymmenen vuotta sitten. Tuomioistuinten toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut tässä ajassa paljon.

Hovioikeuksien asiamääriä tasataan myös tuomiopiirimuutoksilla. Huhtikuun alusta Kainuun käräjäoikeus siirtyi Itä-Suomen hovioikeuden tuomiopiiristä Rovaniemen hovioikeuden tuomiopiiriin. Lisäksi Hyvinkään käräjäoikeus siirtyi Helsingin hovioikeuden tuomiopiiriin, kun se oli tähän asti kuulunut Kouvolan hovioikeuden tuomiopiiriin.

Hallinto-oikeuksien asiamäärien tasaamiseksi ja saman aluehallintoviranomaisen asioiden ohjautumiseksi samaan hallinto-oikeuteen Kouvolan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin tähän asti kuulunut Päijät-Hämeen maakunta siirtyi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin.

Kouvolaan ja Rovaniemelle jäävät pysyvät istuntopaikat

Asioiden käsittely hovi- ja hallinto-oikeuksissa on pääkäsittelyjä ja suullisia käsittelyjä lukuun ottamatta kirjallista. Itä-Suomen hovioikeus järjestää jatkossakin pääkäsittelyjä myös Kouvolassa, jonne jää pysyvä istuntopaikka. Hallinto-oikeuksilla puolestaan on pysyvät istuntopaikat myös Kouvolassa ja Rovaniemellä suullisten käsittelyjen järjestämiseksi.

Pysyvillä istuntopaikoilla ei ole tuomioistuinten kansliaa eikä henkilökuntaa, vaan tuomioistuimet järjestävät niissä tarvittaessa pääkäsittelyjä ja suullisia käsittelyjä. Tästä poiketen Itä-Suomen hovioikeudella on siirtymäkautena - enintään vuoden 2016 loppuun - Kouvolassa henkilöstöä siellä järjestettävien pääkäsittelyjen hoitamiseksi.

Kouvolan hovioikeudesta sekä Kouvolan ja Rovaniemen hallinto-oikeuksista osa henkilöstöä siirtyy uusiin yhdistettyihin tuomioistuimiin Kuopioon ja Ouluun, osa on siirtymässä tai jo siirtynyt muihin tuomioistuimiin eri paikkakunnilla sekä useiden eri viranomaisten palvelukseen. Kouvolan hallinto-oikeudesta 15 työntekijää siirtyy Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kaikkiaan nyt toteutuva rakenneuudistus koski lähes sataa virkamiestä niissä tuomioistuimissa, joiden toiminta lakkaa huhtikuun alusta.

Hovioikeuspaikkakuntia ovat jatkossa Kuopion ja Rovaniemen lisäksi Helsinki, Turku ja Vaasa. Hallinto-oikeus on Kuopion ja Oulun lisäksi Helsingissä, Hämeenlinnassa, Turussa ja Vaasassa. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin toimii Maarianhaminassa käräjäoikeuden yhteydessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.