Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettaviin tietoihin muutoksia

Vuoden 2005 alussa tuli voimaan valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista. Asetuksen perusteella elinkeinonharjoittajien ja palvelun tarjoajien on annettava kuluttajille ja kuluttajaan rinnastettaville henkilöille sekä tuoteturvallisuuden valvontaviranomaisille tiedot, jotka ovat tarpeen tavaroista tai palveluista terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi.

Kulutustavarasta annettavista tiedoista on säädetty jo aikaisemmin vuonna 1987 annetulla asetuksella. Uudessa asetuksessa (613/2004) tietojenantovelvollisuutta kulutustavaroista on joiltakin osin tarkistettu uuden kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain sekä tuoteturvallisuusvalvonnassa saatujen kokemusten perusteella.

Kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista ei ole aikaisemmin ollut yleistä sääntelyä. Uudessa asetuksessa on erityisesti säännöksiä sellaisista ennakkotiedoista, joita elinkeinonharjoittajien ja muiden palvelun tarjoajien on annettava palveluksista kuluttajille, sekä tiedoista, joita kuluttajille on mahdollisesti tarpeen antaa palvelun suorittamisen aikana. Nämä säännökset tulevat sovellettavaksi erityisesti moniin matkailuun ja vapaa-aikaan liittyviin kaupallisiin palveluihin, kuten liikunta- ja urheilupalveluihin sekä erilaisiin ohjelmapalveluihin.

Asetuksen mukaan ennen muuta kulutustavaroita ja kuluttajapalveluksia valmistavien ja suorittavien, kaupan pitämien ja markkinoivien elinkeinonharjoittajien ja muiden palvelun tarjoajien on arvioitava, mitä tietoja kuluttajille ja kuluttajiin rinnastettaville henkilöille on annettava ja missä muodossa tiedot on annettava. Heidän on erityisesti varmistauduttava, että tiedot annetaan selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa. Valvontaviranomaiset voivat myös asettaa tietojenantoa koskevia vaatimuksia, jos annettuja tietoja ja niiden esittämistapaa ei voida pitää riittävänä tavaraan tai palvelukseen liittyvän vaaran torjumiseksi tai ehkäisemiseksi.

Valmistajat, valmistuttajat ja maahantuojat saavat toimittaa markkinoille kulutustavaroita vielä vuoden 2005 kesäkuun loppuun saakka, vaikka niitä koskevat merkinnät eivät olisi uusien säännöksien mukaisia, jos ne ovat vuoden 1987 asetuksen mukaisia. Niin ikään saadaan ennen vuoden 2005 heinäkuun alkua kauppaan toimitettuja kulutustavaroita myydä edelleen, jos ne ovat uuden asetuksen voimaan tullessa voimassa olevien säännösten mukaisia.

Kuluttajapalveluksista annettavien tietojen on oltava uuden asetuksen mukaisia viimeistään 1. tammikuuta 2006.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.