Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Vuosilomaa voi jatkossa siirtää jo ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien

Karenssipäivien poistoa koskeva lainmuutos tuli voimaan 1. lokakuuta 2013. Jatkossa lomansa aikana sairastuneella työntekijällä on oikeus saada vuosilomaa siirrettyä jo ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien.

Työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien, jos hän on vuosiloman alkaessa tai sen aikana työkyvytön sairauden, tapaturman tai synnytyksen vuoksi.

Työntekijän tulee esittää työnantajalle viivytyksettä pyyntö loman siirtämisestä sekä luotettava selvitys työkyvyttömyydestä. Nykyisin lomalla sairastunut työntekijä saa vuosilomaansa siirrettyä vasta seitsemän sairauspäivän eli niin sanotun karenssiajan jälkeen.

Siirto-oikeus koskee lakisääteistä vuosilomaa. Se tarkoittaa enintään 24 päivän lomaa alle vuoden jatkuneissa työsuhteissa ja 30 päivän lomaa yli vuoden jatkuneissa työsuhteissa. Siirto-oikeus ei sen sijaan koske lakisääteisen loman ylittäviä loman osia, joista on sovittu työ- ja virkaehtosopimuksessa. Näiden osalta työehtosopimuksen osapuolilla on oikeus sopia karenssipäivistä.

Jos voimassa olevassa työ- tai virkaehtosopimuksessa on lomanpalkan laskemista tai karenssipäiviä koskevia määräyksiä, näitä määräyksiä saa kuitenkin soveltaa voimassa olevan sopimuskauden loppuun, ellei määräyksiä sitä ennen muuteta.

Vuosilomalain muutokset vahvistettiin viime keväänä. Laki tuli voimaan 1. toukokuuta 2013. Lain 25 § tuli kuitenkin voimaan 1. lokakuuta 2013.

Vuosilomapalkan laskentaan tehtyjä muutoksia sovelletaan 1. huhtikuuta 2013 alkaen ansaittuihin lomiin

Vuosilomalakiin on tehty kaksi muutakin muutosta, joita molempia sovelletaan 1. huhtikuuta 2013 alkaen ansaittuihin lomiin. Muutokset koskevat vuosilomapalkan ja lomakorvauksen laskentaa eräissä tapauksissa.

Kuukausi- ja viikkopalkkaisten työntekijöiden vuosilomapalkka lasketaan jatkossa prosenttiperusteisesti, jos työaika ja vastaavasti palkka on muuttunut kesken lomanmääräytymisvuoden (1.4. - 31.3.). Muutos parantaa kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön siirtyvien lomapalkkaa, mutta päinvastaisessa tilanteessa heikentää sitä.

Pitämättömistä lomista maksettavan lomakorvauksen laskeminen yhdenmukaistuu vuosilomalakiin lisättyjen kuukausi- ja viikkopalkkojen jakajien avulla. Lomakorvauksen perusteena oleva päiväpalkka saadaan nyt jakamalla kuukausipalkka 25:llä ja viikkopalkka 6:lla. Tästä voidaan työehtosopimuksella sopia toisin.

- Vuosilomalain muutos 276/2013
- HE 203/2012

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.