Oikeudenkäynnin viivästyminen voidaan hyvittää myös hallintotuomioistuimissa kesäkuusta alkaen

Mahdollisuus saada hyvitystä oikeudenkäynnin viivästymisestä laajeni hallintotuomioistuimiin 1. kesäkuuta 2013. Uusia säännöksiä sovelletaan asioissa, jotka tulevat tuomioistuimissa vireille lain voimaantulon jälkeen.

Uudistuksen myötä viivästyminen voidaan hyvittää hallinto-oikeuksissa, vakuutusoikeudessa ja muissa erityistuomioistuimissa, korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä valitusasioita käsittelevissä muutoksenhakulautakunnissa.

Nykyisin oikeudenkäynnin viivästyminen voidaan hyvittää vain käräjäoikeuksissa, hovioikeuksissa ja korkeimmassa oikeudessa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvattua oikeussuojaa ja edistää oikeudenkäyntien joutuisuutta.

Hyvitysmenettely ja hyvityksen määrä on hallintotuomioistuimissa sama kuin yleisissä tuomioistuimissa. Hyvitystä vaaditaan tuomioistuimessa pääasian käsittelyn yhteydessä. Yksityisellä asianosaisella on oikeus hyvitykseen, jos oikeudenkäynti viivästyy siten, että se loukkaa asianosaisen oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisessa ajassa. Hyvitys on normaalisti 1 500 euroa kultakin vuodelta, jona oikeudenkäynti on viivästynyt tuomioistuimen tai viranomaisen vastuulla olevasta syystä.

Lisäksi hallintotuomioistuimen tulee asianosaisen pyynnöstä ilmoittaa hänelle arvio asian käsittelyajasta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.