Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Virkamieslautakunta lakkautettiin ja virkamiehen yleinen valituskielto kumottiin huhtikuun alusta lukien

Virkamieslautakunta on lakkautettu ja sille kuuluvat asiat siirretty hallinto-oikeuksien käsiteltäviksi. Pääsääntönä on jatkossa virkamiehen oikeus valittaa häntä koskevasta päätöksestä. Lisäksi virkamieslakiin on tehty eräitä pienempiä muutoksia.

Virkamieslaista on poistettu virkamieslautakuntaa koskevat säännökset. Virkamieslautakunta käsittelee loppuun lain voimaan tullessa lautakunnassa vireillä olevat asiat. Virkamieslautakunnan toiminta lakkaa sen kuukauden lopussa, jolloin se on käsitellyt loppuun edellä tarkoitetut asiat.

Jatkossa valitusoikeutta ei määritellä enää päätöskohtaisesti. Erillisessä säännöksessä (57 § 3 mom.) sen sijaan luetellaan päätökset, joista ei ole mahdollista valittaa. Tällaisia päätöksiä ovat:

- nimittäminen virkaan tai virkasuhteeseen
- viraston yhteisen viran sijoittaminen viraston sisällä
- harkinnanvaraisen virkavapauden myöntäminen tai epääminen sekä
- tehtävään määrääminen, jos virkamies on antanut suostumuksensa tehtävään määräämiseen.

Jos 2 tai 4 kohdassa tarkoitettu päätös merkitsee viran sijoituspaikkakunnan muuttumista, päätökseen saa hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Päätös tulee kuitenkin noudatettavaksi siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin päätä.

Laki tuli voimaan 1. huhtikuuta 2013.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.