Perintäkuluja alennetaan erityisesti pienissä kuluttajien veloissa 16. maaliskuuta alkaen

Saatavien perintää koskevaa lakia uudistetaan, jotta kohtuuttoman suurten perintäkulujen periminen voidaan estää. Muutoksilla myös tehostetaan hyvän perintätavan noudattamista. Pääosa uudistuksista tulee voimaan 16. maaliskuuta 2013.

Kuluttajavelan perintäkuluille säädettyjä enimmäismääriä alennetaan varsinkin pienissä, enintään 100 euron veloissa. Niissä velallisen kokonaiskuluvastuu saa olla korkeintaan 60 euroa. Enintään 1000 euron saatavissa kulut saavat olla korkeintaan 120 euroa ja sitä suuremmissa saatavissa enintään 210 euroa.

Aiemmin käytössä olevan kaksiportaisen asteikon mukaan kuluttajalta sai vaatia perintäkuluina korkeintaan 190 euroa, jos saatava on enintään 250 euroa. Tätä suuremmissa saatavissa perintäkulujen enimmäismäärä oli 220 euroa.

Velallinen saa jatkossa oikeuden pyytää perintälain mukaisen perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Keskeytyspyyntö voi olla järkevä esimerkiksi silloin, kun on ilmeistä, että perintä on tuloksetonta ja vain lisää velallisen maksettavaksi tulevia perintäkuluja.

Keskeytyspyynnön jälkeen velkoja voi velkoa saatavaa tuomioistuimessa tai hakea ulosottoa. Muunlaista perintää velkoja saa jatkaa vain jos ei vaadi velalliselta korvausta perintäkuluista.

Vanhentuneen velan periminen kielletään. Lisäksi parannetaan kuluttaja-asiamiehen mahdollisuuksia tehokkaasti puuttua hyvän perintätavan vastaisiin menettelytapoihin. Suoritusten kohdentamisjärjestyksen muutos parantaa velallisen asemaa

Velallisen maksamien suoritusten kohdentamista saatavan eri osille muutetaan niin, että suoritukset on kohdennettava ensiksi varsinaiselle saatavalle ja vasta sen jälkeen kuluille. Näin velallisella on selvästi aiempaa paremmat mahdollisuudet valvoa perintäkulujen määrää ja riitauttaa kohtuuttomat kulut. Aiemmin velkojat ja perimistoimistot kohdensivat velallisen maksamat suoritukset yleensä ensisijaisesti kuluille ja vasta sen jälkeen varsinaiselle saatavalle.

Tietojärjestelmämuutosten vuoksi uudistus tulee tältä osin voimaan vasta 16. joulukuuta 2013.

Yrityksille ja viranomaisille 40 euron viivästysmaksu

Perintälain uudistusten yhteydessä pannaan täytäntöön myös EU:n uudistettu maksuviivästysdirektiivi. Se koskee maksuviivästyksiä tavaroiden tai palvelusten toimittamisessa yritykseltä toiselle tai yritykseltä viranomaiselle. Kuluttajiin direktiiviä ei sovelleta.

Maksun viivästyessä velkojalla on aina oikeus saada velallisena olevalta yritykseltä tai viranomaiselta 40 euron suuruinen vakiokorvaus perintäkuluista. Vakiokorvaus kannustaa suorittamaan maksut viimeistään eräpäivänä.

Yritysten ja viranomaisten maksuja koskeva viivästyskorko nousee yhdellä prosenttiyksiköllä nykyiseen verrattuna. Kuluttajan velkoja koskeva viivästyskorko pysyy ennallaan.

Lisäksi rajoitetaan maksuajan pituutta. Jos velallinen on viranomainen, maksuaika ei saa normaalitapauksissa ylittää 30 päivää.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.