Asunto-osakeyhtiön osakkeiden luovutuksesta suoritettava vero nousi 1,6 prosentista 2 prosenttiin

Lakimuutoksen myötä asunto-osakeyhtiön yhtiölaina tuli veron piiriin sekä veroprosentti nousi 2,0 prosenttiin. Lakimuutokset tulivat voimaan 1.1.2013, mutta niitä sovelletaan kuitenkin vasta 1.3.2013 tai sen jälkeen tapahtuneisiin kauppoihin.

Asunto-osakeyhtiön, kiinteistöyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden luovutuksesta suoritettava vero nousi 1,6 prosentista 2 prosenttiin.

Muiden niin sanottujen liikeosakkeiden veroprosentti säilyi 1,6 prosenttina.

Asunto-osakkeiden varainsiirtovero maksetaan asunnon velattomasta hinnasta, johon lasketaan sekä myyntihinta että asunnon lainaosuus.

Aiemmin varainsiirtovero maksettiin vain asunnon myyntihinnasta.

Varainsiirtoverolain mukaiseen vastikkeeseen luetaan kauppahinnan lisäksi luovutettuihin osakkeisiin kohdistuva osuus yhtiön lainoista.

Yhtiölainalla tarkoitetaan yleisesti ottaen sellaista luovutettuihin osakkeisiin kohdistuvaa osuutta yhtiön lainoista, joka osakkaalla on oikeus tai velvollisuus maksaa yhtiölle kerralla tai erissä lainaosuutena tai pääomavastikkeena (rahoitusvastikkeena). Oikeus tai velvollisuus perustuu yhtiöjärjestyksen määräykseen ja/tai yhtiökokouksen tai hallituksen päätökseen.

Ensiasunnon ostajan verotus säilyi ennallaan

Ensiasunnon ostajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa ensimmäisestä omaksi kodiksi ostamastaan asunnosta.

Verovastuuta koskevia varainsiirtoverolain säännöksiä ei ole muutettu. Isännöitsijätodistuksen tietosisällön oikeellisuus ja kattavuus on olennaista käytetyn osakeasunnon kaupassa. Yhtiölainaosuuden lukeminen veron perusteena olevaan vastikkeeseen korostaa isännöitsijätodistuksen merkitystä vielä nykyisestä.

Veron oikeamääräisestä suorittamisesta on vastuussa edelleen luovutuksensaaja eli ostaja.

Veron suorittamisajankohta

Veron suorittamisajankohtaa koskeva sääntelyä on muutettu siten, että veron suorittamiselle säädetty kahden kuukauden määräaika lasketaan omistusoikeuden siirtymishetkestä asuntokauppalain 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen luovutusten ohella myös niissä luovutuksissa, jotka tapahtuvat rakentamisaikana tai sitä aikaisemmin.

Ilmoitusmenettelyyn ei varsinaisia muutoksia

Varainsiirtoverolain muutokset eivät tuo varsinaisia muutoksia ilmoitusmenettelyyn. Verohallinto ei tule uudistuksen johdosta vaatimaan mitään säännönmukaisia, uusia selvityksiä ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi, kuten isännöitsijätodistuksen toimittamista.

Verohallinto on kuitenkin laatinut uudet ilmoituslomakkeet, jotka ovat käytettävissä 1.3.2013 jälkeen tapahtuvissa luovutuksissa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.