Kela-korvausten muutoksia 2013

Lääkkeiden peruskorvaus ja alempi erityiskorvaus pienenevät, mutta lääkekustannusten vuotuinen omavastuuosuus laskee. Sairaanhoidosta maksettava korvaus on yhtä suuri kuin taksa.

Sairausvakuutus korvaa osan asiakkaalle määrätyn lääkkeen kustannuksista perus- tai erityiskorvauksena.

Helmikuun 2013 alusta lääkkeiden peruskorvaus aleni 42 prosentista 35 prosenttiin ja alempi erityiskorvaus 72 prosentista 65 prosenttiin. Ylempi erityiskorvaus (100 %) säilyi ennallaan.

Lääkekustannusten vuotuinen omavastuuosuus laskee

Vuoden alusta asiakkaan lääkekustannusten vuotuinen omavastuuosuus (ns. lääkekatto) aleni 670 euroon. Omavastuuosuuden täytyttyä asiakas maksaa jokaisesta korvattavasta lääkkeestään 1,50 euroa ostokertaa kohti. Lisäksi viitehintajärjestelmään kuulumattomien korvattavien lääkevalmisteiden tukkuhintoja alennettiin 5 prosenttia. Viitehintajärjestelmään kuuluu noin puolet korvattavista lääkepakkauksista.

Lääkekorvausten muutoksista hyötyvät paljon lääkkeitä käyttävät henkilöt. Satunnaisesti lääkkeitä tarvitsevien henkilöiden kustannukset nousevat jonkin verran. Tukkuhintojen lasku hyödyttää kaikkia lääkkeiden käyttäjiä. Muutosten vaikutukset suomalaisten lääkekuluihin ovat suurimmalle osalle enintään 10 euroa vuodessa.

Sairaanhoidon korvausperusteet selkiytyivät

Yksityisen sairaanhoidon korvausperusteet kertovat 1.1.2013 alkaen suoraan asiakkaalle maksettavan korvauksen määrän.

Kela vahvistaa lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioille sekä tutkimuksille ja hoidoille taksan. Potilaille maksetaan korvausta taksan määrä. Samalla luovutaan tutkimuksen ja hoidon korvaamisen yhteydessä perittävästä kiinteästä, 13,46 euron omavastuusta. Laboratorio- ja radiologisia tutkimuksia lukuun ottamatta korvaustaso säilyy ennallaan.

Uudet taksat ovat nähtävissä verkossa www.kela.fi/taksat.

Uudistuksen ansioista asiakkaiden on helpompi vertailla yksityisistä terveydenhuoltopalveluista perittäviä hintoja. Eri puolella Suomea perittäviä hintoja voi vertailla verkossa www.kela.fi/hintavertailu.

Matkakustannusten omavastuu nousi

Kelan korvaamien matkojen matkakohtainen omavastuu nousi vuoden 2013 alusta 9,25 eurosta 14,25 euroon. Matkakustannusten vuotuinen omavastuu (ns. matkakatto) nousi 157,25 eurosta 242,25 euroon.

Kela-korvausten muutokset liittyvät hallituksen säästöpäätöksiin, joiden mukaan valtion sairausvakuutusmenoja on vähennettävä vuosittain 153 miljoonaa euroa. Tästä summasta lääkekorvausten osuus on 113 miljoonaa euroa, yksityisten terveydenhuoltopalvelujen käytöstä maksettavien korvausten osuus 20 miljoonaa euroa ja matkakorvausten osuus 20 miljoonaa euroa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.