Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Vuoden 2013 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Oikeudenkäyntiasiamiehille lupajärjestelmä, Haagin lapsikaappaussopimusta aletaan soveltaa Suomen ja Venäjän välillä, puhelimitse ja videon kautta kuulluille todistajille korvauksia, oikeusaputoimistoja yhdistetään, turvapaikanhakijoiden oikeusapu siirtyy oikeusaputoimistoille, edunvalvojien palkkioihin muutoksia...

Oikeudenkäyntiasiamiehille tulossa lupajärjestelmä

Oikeudenkäyntiasiamiehille ja -avustajille on tulossa lupajärjestelmä. Lupaa haetaan oikeudenkäyntiavustajalautakunnalta, joka aloittaa toimintansa vuoden 2013 alusta. Aiemmin kelpoisuuden saavuttanut voi toimia ilman lupaa vielä koko vuoden 2013.

Jatkossa oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana yleisissä tuomioistuimissa voi toimia vain asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Hallinto-oikeuksissa lupa tarvitaan, jos asiamies tai avustaja hoitaa lastensuojeluasiaa.

Lupaa ei tarvita, jos asiamies tai avustaja on työ- tai virkasuhteessa asianosaiseen. Lupaa ei tarvitse myöskään työmarkkinajärjestön palveluksessa oleva lakimies hoitaessaan palvelussuhteeseen liittyviä asioita. Myös riidattomia velkomisasioita voivat edelleen hoitaa muut kuin lakimiehet. Sen sijaan lähisukulaiset eivät enää saa ilman lupaa toimia asiamiehinä tai avustajina oikeudessa.

Haagin lapsikaappaussopimusta aletaan soveltaa Suomen ja Venäjän välillä

Kansainvälisiä lapsikaappauksia koskeva Haagin yleissopimus tulee sovellettavaksi Suomen ja Venäjän välillä vuoden 2013 alusta.

Puhelimitse ja videon kautta kuulluille todistajille korvauksia

Vuoden 2013 alusta todistajalla on oikeus saada valtion varoista korvausta mahdollisista matka- ja toimeentulokustannuksista sekä taloudellisesta menetyksestä myös silloin, kun kuuleminen oikeudenkäynnissä on tapahtunut puhelimitse tai videoneuvottelua käyttäen. Tähän asti korvauksia on voitu maksaa tuomioistuimeen saapuneelle todistajalle.

Oikeusaputoimistoja yhdistetään

Valtion oikeusaputoimistoja yhdistetään niin, että oikeusaputoimistojen määrä vähenee nykyisestä 41:stä 34:een. Asiakasvastaanottoja järjestetään kuitenkin entisillä paikkakunnilla tarpeen mukaan, joten palvelupisteiden määrä säilyy käytännössä ennallaan.

Turvapaikanhakijoiden oikeusapu siirtyy oikeusaputoimistoille

Turvapaikanhakijoiden oikeusapupalvelut siirtyvät oikeusaputoimistojen hoidettaviksi vuoden 2013 alusta. Yleinen oikeudellinen neuvonta jää edelleen vastaanottokeskusten järjestettäväksi.

Edunvalvojien palkkioihin muutoksia

Edunvalvojille maksettavat palkkiot muuttuvat. Muutokset koskevat sekä yleisiä edunvalvojia että yksityisiä edunvalvojia, kuten päämiehen läheisiä.

Ulosottovirastojen toimipaikat vähenevät

Ulosottovirastojen toimipaikkojen määrä vähenee nykyisestä 178:sta 66:een. Nykyiset 22 päätoimipaikkaa säilyvät ennallaan, mutta sivutoimipaikkoja on enää 44. Siirtymäaika muutoksille on vuoden 2014 loppuun.

Velallisen suojaosuutta ulosotossa tarkistetaan

Ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään tulee 2,8 prosentin korotus.

Velallisen elinkustannusten osuutta velkajärjestelyssä tarkistetaan

Velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettaviin rahamääriin tulee 2,8 prosentin korotus.

Haminan vankila lakkautetaan

Haminan avovankila lakkautetaan vuoden 2013 alusta.

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus osaksi Rikosseuraamuslaitosta

Itsenäisenä virastona toiminut Rikosseuraamusalan koulutuskeskus siirretään osaksi Rikosseuraamuslaitosta. Samalla muutetaan eräitä päätösvaltaa ja tutkintoon johtavaa koulutusta koskevia säännöksiä.

Valtakunnallinen Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikkö aloittaa toimintansa

Rikosseuraamuslaitoksen alueellisissa yksiköissä hoidettavat rangaistusten täytäntöönpanotehtävät yhdistetään yhdeksi valtakunnalliseksi täytäntöönpanoyksiköksi. Yksikön päätoimipaikka on Turku, mutta toiminta jatkuu alueellisesti hajautuneena kuten nykyisinkin.

Kuntien kielellinen asema vuosina 2013-2022

Valtioneuvoston asetus kuntien kielellisestä asemasta kymmenvuotiskaudelle 2013-2022 tulee voimaan 1.1.2013.

Lisätietoa: Oikeusministeriö: Vuoden 2013 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.