Sairauspäivärahan hakuaika lyheni - työkyky on arvioitava 90 sairauspäivärahapäivän jälkeen

Kesäkuun 2012 alusta lukien sairauspäivärahaa on haettava Kelalta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta. Osasairauspäivärahaa pitää hakea kahden kuukauden kuluessa osa-aikatyön aloittamisesta. Lainmuutokset edellyttävät myös työterveyshuollolta ja työnantajalta aktiivista tukea, kun työntekijän työkyvyttömyys alkaa pitkittyä.

Työterveyshuollon on arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky ja selvitettävä yhdessä työnantajan ja työntekijän kanssa työhönpaluun mahdollisuudet, jos työntekijän sairauspoissaolojaksot pitkittyvät tai toistuvat usein. Arvio on tehtävä viimeistään silloin, kun työntekijälle on maksettu sairauspäivärahaa 90 arkipäivää. Nämä 90 päivää voivat kertyä yhtäjaksoisesta työkyvyttömyydestä tai useista lyhyistä jaksoista. Kela muistuttaa päivärahapäätöksissä ja tiedotteissa työntekijää pyytämään lausuntoa työterveyshuollosta.

Lähes 40 000 työntekijää saa vuosittain sairauspäivärahaa yli 90 arkipäivää. Joka toiselle heistä sairauspäivärahaa maksetaan yhtäjaksoisesti 90 päivältä.

Työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon, kun poissaolo on jatkunut yhtäjaksoisesti tai lyhyemmissä jaksoissa yhteensä kuukauden ajan.

Kela edellyttää, että työnantaja seuraa sairauspoissaoloja, ennen kuin se voi korvata ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksia korkeimman tason mukaan. Jos työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto ovat yhdessä sopineet työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta, voidaan ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista korvata 60 %.

Sairauspäivärahan hakuaika lyhenee

Kesäkuun alusta alkaen sairauspäivärahaa on haettava Kelalta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta. Myös osasairauspäivärahaa pitää hakea kahden kuukauden kuluessa osa-aikatyön aloittamisesta.

Lakimuutoksilla halutaan parantaa mahdollisuuksia havaita pitkittyvät työkyvyttömyydet riittävän varhain. Näin voidaan helpottaa työntekijän paluuta työhön sairauspoissaolon jälkeen. Työhön paluuta voidaan tukea esimerkiksi joustavilla työaikajärjestelyillä, työtehtävien muutoksilla ja kuntoutuksella.

Muutos alkaa näkyä asiakkaille vähitellen 1.6.2012 tai sen jälkeen alkavissa uusissa sairauspäivärahajaksoissa. Sairauspäivärahapäivien kertymää voi seurata verkossa Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Työikäisistä suomalaisista lähes 23 000 henkilöä siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 2011, ja he olivat keskimäärin 52,1-vuotiaita. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään eniten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja mielenterveysongelmien vuoksi.

Lisätietoja Kelan sivuilla
- www.kela.fi/takaisintyohon
- www.ttl.fi/90paivaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.