Ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutukset otettava huomioon eräissä julkisissa hankinnoissa

Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa tuli voimaan 1. helmikuuta 2012.

Lailla pantiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä. Hankintalain, erityisalojen hankintalain sekä joukkoliikennelain mukaisissa ajoneuvojen hankinnoissa ja henkilöliikenteen kuljetuspalveluissa yhdeksi vertailuperusteeksi tulee ottaa energiankulutus, hiilidioksidipäästöt ja epäpuhtauspäästöt, jollei näitä koskevia vaatimuksia aseteta hankinnan teknisissä eritelmissä vähimmäisvaatimuksiksi.

Energiaa ja ympäristöä koskevien vertailuperusteiden tulee siis jatkossa olla julkisten hankintayksiköiden vertailuperusteiden joukossa aina, kun päätetään moottoriajoneuvojen tai näillä tehtävien henkilökuljetusten hankinnasta. Direktiivin tavoitteiden mukaisesti vertailuperusteiden tulee olla samat riippumatta hankintatavasta eli siten myös päätettäessä ajoneuvojen hankinnasta leasing-sopimuksella. Ympäristövaikutukset voidaan ottaa huomioon joko vähimmäisvaatimuksina tai kokonaistaloudellisuuden perusteella.

- Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa 1509/2011
- HE 100/2011

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.