Päivitetty luettelo työpaikan ilman haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista tuli voimaan 18.12.2011

Sosiaali- ja terveysministeriö on vuodesta 1993 vahvistanut säännöllisin väliajoin luettelon työpaikan ilman haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista. Nyt voimaantulleella asetuksella haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 1213/2011 on ajanmukaistettu samanniminen vuonna 2009 annettu asetus.

Luettelot haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista ovat asetuksen liitteessä.

Haitallisiksi tunnettujen pitoisuuksien ohjeraja-arvot (HTP-arvot) ovat arvioita työntekijän hengitysilman epäpuhtauksien pienimmistä pitoisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle taikka lisääntymisterveydelle.

Biologisten altistusindikaattorien ohjeraja-arvon määrittelyssä käytetään aineen tai sen aineenvaihduntatuotteen pitoisuutta työntekijän virtsassa, veressä tai uloshengityksessä tai muuta elimistön vastetta altistumiselle.

Uudet ohjeraja-arvot

Uudet ohjeraja-arvot on määritelty seuraaville kemiallisille tekijöille (aine tai aineryhmä):

Argon, Asetyleeni, Asetonisyanohydriini, Bentsotrikloridi, Bisfenoli A, gamma-Butyrolaktoni, Entsyymit, Etaani, Etyleeni, Galliumarsenidi, Heksakloori-bentseeni, Helium, Ksyleeni (biologinen), Metaani, Neon, Propyleeni, PVC-pöly, Tetrakloorietyleeni (biologinen), Typpi, Typpitrikloridi, Vety, Vinyyliasetaatti.

Muutetut ohjeraja-arvot

Vuoden 2009 ohjeraja-arvot on muutettu seuraavien kemiallisten tekijöiden (aine tai aineryhmä) osalta:

1,4-Dioksaani, Elohopea ja sen epäorgaaniset yhdisteet, Fenoli, Heptakloori, Koboltti ja sen epäorgaaniset yhdisteet, Metyyli-tert-butyylieetteri, Propyleenioksidi, Rikkihappo, Syaanivety, Syanidit, Talkki, Tiraami, Uraani ja sen yhdisteet.

Uusi asetus 1213/2011 tuli voimaan 18.12.2011 ja sillä kumottiin haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista annettu STM:n asetus 557/2009.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.