Elintarvikelaki muuttuu syyskuun alussa

Elintarvikelain muutos 352/2011 tulee voimaan 1. syyskuuta 2011. Elintarvikevalvonta muuttuu entistä riskiperusteisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Lihantarkastus ja siihen liittyvä valvonta pienteurastamoissa ja riistankäsittelylaitoksissa siirtyy kunnilta Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran vastuulle.

Lainsäädäntömuutoksen tarkoitus on painottaa elintarvikelain riskiperusteista soveltamista. Elintarvikelain lisäksi tullaan kuluvana syksynä uudistamaan keskeisiä lain nojalla annettuja asetuksia. Muutoksilla haetaan lisää joustavuutta säädösten soveltamiseen.

Lain mukaan elintarvikealan toimijan on jatkossa julkistettava valvontaviranomaisen antama elintarvikehuoneiston tarkastuksesta kertova asiakirja Eviran määräämällä tavalla. Muutoksen tarkoituksena on edistää elintarvikevalvonnan läpinäkyvyyttä ja parantaa samalla kuluttajien tiedonsaantia ja valintamahdollisuuksia. Toimijoiden ei kuitenkaan tarvitse julkistaa valvontatietoja ennen Eviran tarkempien määräysten antamista.

Pienteurastamoiden ja riistankäsittelylaitosten (laitokset, joissa teurastetaan luonnonvaraista riistaa) lihantarkastus ja valvonta sekä niiden yhteydessä olevien laitosten valvonta siirtyvät kunnilta Eviralle. Poroteurastamoiden osalta lihantarkastuksen ja laitosten valvonnan hoitaa vastaavasti Lapin aluehallintovirasto. Muutoksen tavoitteena on valvonnan yhdenmukaistaminen ja kehittäminen sekä pienteurastamojen lihantarkastusmaksujen kohtuullistaminen

Elintarvikehuoneistojen ennakkohyväksynnästä siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Vain eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset pitää edelleen hyväksyttää. Omavalvontasuunnitelmaa ei myöskään enää hyväksytä, mutta yrityksillä tulee kuitenkin olla toimintansa riskien hallintaan riittävä omavalvonta.

Vähäriskinen, pienimuotoinen yksityishenkilöiden ja harrastekerhojen elintarvikealan toiminta vapautuu ilmoitusvelvollisuudesta, kun kyse ei ole elinkeinotoiminnasta. Alkutuotannon tuotteiden vähäisen luovutuksen kuluttajalle katsotaan jatkossa kuuluvan alkutuotannon toimintaan, eikä siitä tarvitse tehdä erillistä elintarvikehuoneistoilmoitusta.

- Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011
- HE 293/2010
- Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 420/2011

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.