Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Ampuma-aselain muutokset tulivat voimaan 13. kesäkuuta 2011 - käsiaseiden saatavuutta rajoitetaan, hakijan ja haltijan sopivuutta ja valvontaa tehostetaan, ikärajat nousevat

Ampuma-asealain muutokset tulivat voimaan 13. kesäkuuta 2011. Muutosten tavoitteena on aseturvallisuuden parantaminen. Lakiuudistuksen myötä muun muassa pistoolien, pienoispistoolien, revolverien ja pienoisrevolverien (käsiaseiden) saatavuutta rajoitetaan ja luvanhakijan ja -haltijan henkilökohtaisen sopivuuden arviointia ja valvontaa tehostetaan. Myös ampuma-aseen hankintaan oikeuttava ikäraja nousee pääsäännön mukaan 18 vuoteen, mutta 15 vuotta täyttäneelle voidaan jatkossakin myöntää rinnakkaislupa metsästysaseisiin.

Nykyisin käytössä olevaa aserekisteriä ollaan parhaillaan uudistamassa ja myös aserekisterin uudistamisen yhtenä tarkoituksena on aseturvallisuuden parantaminen.

Käsiaseiden saatavuutta rajoitetaan siten, että niitä koskevat ikärajat nousevat pääsääntöisesti 20 ikävuoteen. Ampumaurheiluun ja -harrastukseen tarkoitetun käsiaseen hankkimislupa voidaan antaa luonnolliselle henkilölle vain, jos hän esittää ampuma-asekouluttajan antaman todistuksen kaksi vuotta kestäneestä aktiivisesta harrastuksesta.

Luolassa, loukussa tai muutoin vastaavissa olosuhteissa olevan eläimen metsästykseen käytettävän kertatulitoimisen pienoispistoolin tai pienoisrevolverin hankkimisluvan hakijan on esitettävä riistanhoitoyhdistyksen antama todistus aktiivisesta harrastuksesta. Pääsääntöisesti lupa käsiaseeseen annetaan ensin viiden vuoden määräajaksi, jonka jälkeen lupa voidaan antaa toistaiseksi voimassa olevana. Luvanhaltijan on kuitenkin osoitettava viiden vuoden välein harrastuksensa jatkuminen.

Ampuma-aseen hankkimislupaa koskevan hakemuksen käsittelyn edellytyksenä on luvanhakijan henkilökohtaista sopivuutta selvittävän soveltuvuustestin suorittaminen. Soveltuvuustestin suorittamista koskevista poikkeuksista tullaan säätämään ampuma-aseasetuksella. Soveltuvuustestillä mitataan hakijan väkivaltaisuutta, väkivallan ihannointia, paineensietokykyä ja vastaavia ominaisuuksia.

Ampuma-asekouluttaja on ampuma-aseiden käyttöön harjoituttavan yhdistyksen nimeämä ampuma-asekouluttajakoulutuksen saanut tehtävään suostumuksensa antanut henkilö, jolla on oikeus antaa harrastuksen aktiivisuutta koskevia todistuksia. Ampuma-asekouluttaja ei arvioi henkilön henkilökohtaista sopivuutta aseen haltijaksi. Ampuma-asekouluttajaksi hyväksynnän antaa kouluttajaksi haettavan henkilön kotikunnan poliisilaitos.

Ampuma-aselain ja eräiden muiden lakien muutosten myötä lupaviranomaisen tiedonsaanti luvan hakijan henkilökohtaisen sopivuuden arviointia varten paranee merkittävästi. Uudistuksen yhteydessä lääkäreille tulee velvollisuus ja muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle oikeus ilmoittaa poliisille henkilöstä, jonka hän perustellusta syystä katsoo olevan sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.