Mopokorttiuudistus aloittaa ajokorttilainsäädännön uudistuksen

Kesäkuun 1. päivänä tulivat voimaan M-luokan ajokorttia, ajokorttien terveysvaatimuksia, ajokorttiseuraamuksia sekä autokoululupia koskevat uudet säännökset. Ne ovat osa laajaa ajokorttilainsäädännön uudistusta.

Jatkossa mopon kuljettajaopetus sisältää kuusi tuntia teoriaopetusta ja kolme tuntia ajo-opetusta. Opetusmäärät ovat samat, jos M-luokan ajokortti suoritetaan kevyellä nelipyörällä, kuten mopoautolla. Opetuksen sisältö määräytyy opetusajoneuvon mukaan.

Myös M-luokan ajokortin tutkintovaatimukset muuttuvat. Teoriakokeen lisäksi ajokortin tutkintovaatimuksena on mopon käsittelykoe tai kevyellä nelipyörällä suoritettaessa ajokoe liikenteessä. M-luokan ajokortin voi edelleen saada 15-vuotiaana.

Kesäkuusta eteenpäin autokoululuvat myönnetään valtakunnallisina ja toistaiseksi voimassa olevina joko kevyemmän ajoneuvoryhmän tai raskaan kaluston kuljettajaopetukseen tai molempiin. Poikkeuksena on mopo-opetus, jota voi tarjota tavallista autokoululupaa keveämmällä luvalla, niin sanotulla mopokoululuvalla. Myös liikenneopettajalupasäännöksiin ja liikenneopettajien koulutukseen liittyvään opetusharjoitteluun autokoulussa tulee muutoksia.

Ajokieltoharkintaan lisätään uusia rikkomuksia

Kesäkuun alussa kiristyvät myös ajokorttiseuraamukset. Ajokieltoharkinnassa huomioitava uusi rikesakkorikkomus on mm. matkapuhelimen kielletty käyttö ajon aikana. Poliisi määrää ajokiellon toistuvien rikkomusten perusteella. Ammattiliikenteen puolella ajokieltoharkinnassa huomioidaan ajo- ja lepoaikoja seuraavan laitteen käsittely tai häirintä vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuudesta osoittavana tekona.

Varoituksen käyttöä laajennetaan. Jatkossa henkilö voi saada uuden varoituksen vuoden sisällä edellisen varoituksen jälkeen tehdystä teosta. Varoitusta voidaan myös käyttää vakavaa piittaamattomuutta osoittavasta teosta, jos ajo-oikeuden säilyttämiseen on erityisen painavat syyt, eikä teolla ole aiheutettu vaaraa muille tienkäyttäjille. Uuden varoituksen antaminen uudesta vakavaa piittaamattomuutta osoittavasta teosta on rajoitettua.

Myös taksinkuljettajien ajoluvan peruuttamista koskevat säännökset muuttuvat. Ajoluvan määräaikaisen peruuttamisen minimikesto laskee eräissä tapauksissa kahteen kuukauteen.

Raskaan kaluston kuljettajille uudet terveysvaatimukset

Raskaan kaluston kuljettajien näöntarkkuusvaatimus on kesäkuun alusta lukien toisella silmällä vähintään 0.8 ja toisella vähintään 0.1. Korjaamatonta näöntarkkuutta koskeva vaatimus poistuu. Myös näkökenttää, diabetestä ja epilepsiaa koskevat säännökset muuttuvat. Tarkemmat säännökset ajoterveydestä antaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Kesäkuussa voimaan tulevat uudistukset ovat osa ajokorttilainsäädännön laajempaa uudistusta, jossa toimeenpannaan EU:n ajokorttidirektiivistä johtuvat muutokset suomalaisia ajokortteja koskien. Kokonaisuudessaan ajokorttilaki tulee voimaan tammikuussa 2013.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.