Kuluttajaluottojen tarjontaan enemmän vastuullisuutta - pikaluottoyrityksille pakollinen rekisteröinti

Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu kokonaan. Luotonantajat velvoitetaan rekisteröitymään ja noudattamaan hyvää luotonantotapaa. Lainmuutokset tulevat voimaan 1. joulukuuta 2010.

Hyvä luotonantotapa velvoittaa luotonantajan toimimaan vastuullisesti ja avoimesti sekä kuluttajan etu huomioon ottaen niin luottoa markkinoitaessa, luottosopimusta tehtäessä kuin mahdollisia ongelmia selvitettäessä.

Luotonantajan on annettava kuluttajalle ennen luottosopimuksen tekemistä keskeiset luottoa sekä kuluttajan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat tiedot vakiolomakkeella. Asuntoluotoissa tiedot voidaan antaa muullakin pysyvällä tavalla.

Toisin kuin EU:n kulutusluottodirektiivi, kansallisen lain säännökset koskevat myös esimerkiksi asuntoluottoja ja alle 200 euron luottoja.

Jatkossa kuluttajaluottoja saa tarjota vain luotonantajarekisteriin merkitty luotonantaja. Rekisteriin hyväksytään vain toimijat, jotka ovat luotettavia ja joilla on riittävä ammattitaito luottotoiminnan harjoittamiseen.

Muun muassa pikaluottoyritysten, rahoitusyhtiöiden sekä postimyyntiyritysten ja verkkokauppojen yhteydessä toimivien luotonantajien on rekisteröidyttävä voidakseen jatkaa toimintaansa. Rekisteröintivelvoite ei koske luottolaitoksia eikä muita luotonantajia, joilta jo nykyisin edellytetään toimilupaa tai rekisteröintiä, eikä myöskään yrityksiä, jotka tarjoavat luottoja vain myymiensä tuotteiden ostamista varten, esimerkiksi osamaksukaupan yhteydessä.

Uudistus on jatkoa 1. helmikuuta 2010 voimaan tulleille pikaluottoja koskevien säännösten tiukennuksille. Uudistuksen käsittelyn yhteydessä eduskunta edellyttää lausumassaan, että hallitus seuraa uudistuksen vaikutuksia pikaluottoja tarjoavien yritysten toimintaan ja ryhtyy tarvittaessa lisätoimiin luottojen aiheuttamien sosiaalisten ongelmien vähentämiseksi.

Eduskunnan lausuma

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa uuden lainsäädännön vaikutusta niin sanottuja pikaluottoja tarjoavien yritysten toimintaan ja ryhtyy tarvittaessa lisätoimiin näiden luottojen aiheuttamien sosiaalisten ongelmien vähentämiseksi.

- Lait 746-753/2010
- HE 24/2010.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.