Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Hirvieläinten ja suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaussäännökset muuttuivat uuden riistavahinkolain myötä

Uusi riistavahinkolaki tuli voimaan 1.12.2009. Hirvieläinten ja suurpetojen aiheuttamia liikennevahinkoja ei enää korvata valtion varoista, koska ajoneuvoille on saatavissa edulliseen hintaan yksityiseltä vakuutusalalta yhdistelmävakuutukseen sisältyvä vakuutusturva myös hirvieläinten aiheuttamien liikennevahinkojen varalta. Liikenteessä aiheutuvat henkilövahingot puolestaan korvataan aina pakollisen liikennevakuutuksen kautta.

Riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskevat säännökset muuttuvat niin, että korvauksesta vähennettävästä 250 euron omavastuusta luovutaan. Riistaeläinten aiheuttamat viljelys-, eläin-, irtaimisto-, poro- ja metsävahingot korvataan ilman euromääräistä rajoitusta, jos korvauksen hakijalle aiheutuneiden vahinkojen yhteenlaskettu määrä kalenterivuotta kohti on enemmän kuin 170 euroa.

Porovahinkojen korvaamisen perusteita muutetaan niin, että suurpedon tappamaa löydettyä aikuista poroa tai siitosvasaa ei enää korvata käyvältä arvoltaan kaksinkertaisena vaan puolitoistakertaisena. Vasonnan ja marraskuun viimeisen päivän välisenä aikana suurpetojen tappamat poronvasat puolestaan korvataan uuden laskennallisen vasahävikkikorvauksen kautta. Uutena elementtinä on myös mahdollisuus maksaa erityistä korotettua korvausta tietyille paliskunnille, joiden alueella suurpedot ovat pitkään aiheuttaneet poikkeuksellisen suuria vahinkoja.

Uudella lailla luodaan myös erityinen riistavahinkorekisteri, johon voidaan aiempaa järjestelmällisemmällä tavalla kerätä ja tallentaa tietoa lain piirissä olevien riistaeläinten aiheuttamista vahingoista.

Lakia tarkentavat säännökset annetaan valtioneuvoston asetuksella. Teknisluonteisista seikoista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella tai Maaseutuviraston määräyksellä. Metsästyslakiin sisältyvä riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskeva säännös korvataan viittauksella uuteen lakiin.

- Riistavahinkolaki 105/2009
- HE 90/2008

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.