Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta voimaan

Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista tuli voimaan 1. syyskuuta 2009. Uudella lailla säädetään luotettavan sähköisen tunnistamisen keskeisistä edellytyksistä.

Lailla varmistetaan, että sähköisten palvelujen käyttäjä voi luottaa siihen, että palvelun tarjoaja on ottanut huomioon tietoturvan ja yksityisyyden suojan vaatimukset. Tarjoaja puolestaan voi luottaa siihen, että etäyhteyden päässä oleva käyttäjä on se, joka väittää olevansa.

Säännöksissä muun muassa varmistetaan yleisölle sähköisiä tunnistamispalveluita tarjoavien tahojen viranomaisvalvonta sekä palvelun tarjoajien velvollisuudet toimia huolellisesti myöntäessään tunnistusvälineitä. Vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoamista valvoo Viestintävirasto.

Vahvan sähköisen tunnistamisen määritelmän täyttävät nykyisistä tunnistamisvälineistä muun muassa pankkitunnisteet ja Väestörekisterikeskuksen tarjoama, henkilökorttiin sisältyvä kansalaisvarmenne. Jatkossa myös matkapuhelinoperaattorien kaavailema mobiilivarmenne voi täyttää vahvan sähköisen tunnistamisen edellytykset.

Eduskunta liitti lakiin lausuman, jonka mukaan lain toimivuutta ja sen vaikutuksia tulee seurata laajasti ottaen huomioon kaikkien tunnistuspalvelujen tarjontaan ja käyttöön liittyvien toimijoiden näkemykset ja käytännön kokemukset. Liikenne- ja viestintäministeriön on annettava liikenne- ja viestintävaliokunnalle selvitys lain toimivuudesta ja vaikutuksista viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä.

- Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 617/2009,
- HE 36/2009.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.